Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfObstarávateľ, Obec Zázrivá doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 2, písm. c) zákona, predmetom posudzovania podľa zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia .

Návrh “Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ je zverejnený na internetovej stránke obce www.zazriva.com .

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, v úradných hodinách podľa telefonickej dohody, kontakt: JUDr. Matúš Mních – starosta, tel.: 043/5896133, 043/5896231, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Ing. arch. Dávid Goč, Architektonický ateliér Gam, Námestie A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4320594, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

zskmojekysucekysucke muzeum