Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

erb obceObec Nová Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - Základná škola s materskou školou Nová Bystrica, Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica s predpokladaným nástupom od 01. júla 2023.

Obec Nová Bystrica podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - Základná škola s materskou školou Nová Bystrica, Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica s predpokladaným nástupom od 01. júla 2023. 

 

Viac informácií tu: pdfVýberové_konanie_riaditeľ_ZŠ_s_MŠ_2023.pdf465.82 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum