Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.03.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica - Cádrikovia, Andrisovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 03.04.2023   -    od: 07:45   do: 16:00  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..  

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

Nová Bystrica 08.03.2023

                                                                                                        Ing. Jozef  Kuric                

starosta obce  

zskmojekysucekysucke muzeum