Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám dal do pozornosti pripravovaný protest, ktorý iniciuje Združenie miest a obcí Kysúc v spolupráci s nadradenou organizáciou Združenie miest a obcí Slovenska.

Cieľom protestu je „zobudiť“ odvolanú vládu a pani prezidentku a vyzvať ich k akcii, nakoľko stav do akého dospeli ceny energií pre samosprávy a podnikateľov vďaka nečinnosti vlády je likvidačný. Preto sme na rade ZMOK-u prijali záver, že stačilo.... Z tohto dôvodu sa pripravuje organizovaný protest pred úradom vlády a prezidentským palácom.

Protest sa pripravuje dňa 22.2.2023

Touto cestou vyzývam našich spoluobčanov k aktivite a účasti na proteste, nakoľko to nikto za nás neodrobí a verte, že sa táto problematika týka každého jedného z nás.

Z našej obce pôjde autobus hradený z prostriedkov ZMOK-u takže doprava je zabezpečená. Organizačné informácie budú včas zverejnené, nakoľko protest je v štádiu prípravy.

Prosím nahlasujte Vašu účasť pani Mgr. Eve Mihalikovej na tel č.  041/4397221 - kl.14, 0949 328 841

Pevne verím, že nikomu z nás nie je ľahostajný rozvoj nielen našej obce ale samospráv vôbec. Je takmer nemožné financovať energie v takých sumách aké sú aktuálne nastavené. Nebude možné svietiť verejným osvetlením, bude problém financovať školy a zastaví sa na úkor cien energií rozvoj našej obce. Teším sa na Vašu hojnú účasť. Je to naozaj minimum, ktoré môžeme spraviť pre našu obec.

Ing. Jozef Kuric
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum