Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk


Vážení občania, Obec Nová Bystrica pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS) na programovacie obdobie 2023 - 2027 a chceli by sme Vás poprosiť o súčinnosť pri jeho vytváraní a to formou vyplnenia dotazníka.

Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. KPSS pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu sociálnej infraštruktúry, vzdelávania, športu, kultúry, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Komunitný plán - dotáznik

Termín vyplnenia dotazníka: do 12. februára 2023.

 

zskmojekysucekysucke muzeum