Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamVerejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu – „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ dňa 09.12.2022 .

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

file:///C:/Users/Admin/Downloads/soh-up-regionu-zk--1.pdf

            Do Správy a hodnotení a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č.t. : 041/5032310, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

            Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Viac informácii o Správe o hodnotení strategického dokumentu nájdete na obecnej stránke zverejnené zo dňa 23.11.2022:

https://www.novabystrica.sk/uradne-dokumenty/informacie-ou/2044-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

pdfVerejné_prerokovanie_správy_o_hodnotení_strategického_
dokumentu_Územný_plán_regiónu_Žilinského_kraja_-_ŽSK.pdf
67.07 KB

zskmojekysucekysucke muzeum