Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam Diecézna charita Žilina pozýva širokú verejnosť zapojiť sa do Zbierky na charitu 2022, ktorá prebieha do konca roka. Zbierka prebieha aj online formou. 

Aj vďaka vašej pomoci je Diecézna charita Žilina nablízku viac ako 2200 núdznym utekajúcim pred vojnou. Otvorila Centrum podpory, pracuje neustále na rozšírení pomoci a zároveň nezabúda na núdznych v diecéze. Pomáha prostredníctvom viacerých projektov viac ako 2500 núdznym v mestách a obciach Žilinskej diecézy a rozširuje sieť farských charít. Aktuálne je služba farskej charity prítomná v 34 farnostiach. 

 

zskmojekysucekysucke muzeum