Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1327

(t. j. volieb sa zúčastnilo 60,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1311
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 1177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 1154

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské hnutie obrody, počet platných hlasov: 46
 2. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko, počet platných hlasov: 99
 3. Igor Choma, Ing., 58 r., manažér, výkonný riaditeľ, Žilina, Smer ‐ sociálna demokracia, počet platných hlasov: 501
 4. Igor Janckulík, Bc., 54 r., podpredseda samosprávneho kraja, Krušetnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 195
 5. Erika Jurinová, Ing., 51 r., predsedníčka samosprávneho kraja, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods ‐ občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita, počet platných hlasov: 178
 6. Marián Murín, 55 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 21
 7. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 42
 8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r., mediátorka, Kysucké Nové Mesto, Národná koalícia / nezávislí kandidáti, počet platných hlasov: 50
 9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r., poslanec parlamentu, Štiavnička, Republika, počet platných hlasov: 11
 10. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť, počet platných hlasov: 11

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Martin Baník, Ing., 46 r., učiteľ, Stará Bystrica, Republika, počet platných hlasov: 559
 2. Marianna Bebčáková, Ing., 40 r., starostka obce, Korňa, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 41
 3. Anna Belousovová, RNDr., 63 r., konateľka spoločnosti, Čadca, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 341
 4. Ľudovít Cabuk, Ing., 43 r., riaditeľ odboru, Oščadnica, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 17
 5. Jozef Cech, PaedDr., 40 r., starosta obce, Skalité, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 178
 6. Stanislav Cyprich, DiS.art, 54 r., učiteľ hudby ZUŠ, Svrčinovec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 24
 7. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko, počet platných hlasov: 93
 8. Ľubomír Golis, JUDr., 59 r., primátor, Turzovka, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 20
 9. Jozef Grapa, Ing., 64 r., primátor mesta, Krásno nad Kysucou, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 302
 10. Milan Gura, Ing., 57 r., primátor mesta, Čadca, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 97
 11. Juraj Hlavatý, PaedDr., 42 r., starosta obce, Zborov nad Bystricou, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 530
 12. Pavol Holeštiak, PhDr., PhD., RSc., 50 r., riaditeľ, Čadca, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 117
 13. Dana Jašurková, Mgr., 48 r., umelecká vedúca tanečného súboru, Čadca, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 42
 14. Danka Jašurková, PaedDr., 52 r., riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 47
 15. Peter Jurga, PhDr., 39 r., pedagóg, Čadca, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 69
 16. Erik Kajánek, 38 r., vedúci strediska, Čadca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 15
 17. Jozef Kajánek, 39 r., signalista, Raková, Komunistická strana Slovenska, počet platných hlasov: 12
 18. Martin Klimek, Mgr., 49 r., stredoškolský pedagóg, Čadca, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 34
 19. Jaroslav Klus, Mgr., 72 r., učiteľ plávania, Čadca, Komunistická strana Slovenska, počet platných hlasov: 22
 20. Michal Krenžel, 39 r., SZČO, Čadca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 24
 21. Marián Kubala, 48 r., SZČO, Čadca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 43
 22. Ľubomír Kubla, 51 r., živnostník, Zborov nad Bystricou, Národ a spravodlivosť - naša strana, počet platných hlasov: 166
 23. Martin Kučerík, 38 r., projektový manažér, Oščadnica, Progresívne Slovensko, počet platných hlasov: 22
 24. Renáta Majchráková, Mgr., 53 r., starostka obce, Svrčinovec, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 56
 25. Denis Maslák, 28 r., konateľ firmy, Čadca, Republika, počet platných hlasov: 25
 26. Marián Masnica, Ing., 55 r., zamestnanec verejnej správy, Makov, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 56
 27. Jozef Mozol, Mgr., 35 r., poradca ministra dopravy, Krásno nad Kysucou, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 35
 28. Jozef Pajer, JUDr., 55 r., SZČO, Čadca, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana, počet platných hlasov: 31
 29. Martin Pavlík, 52 r., starosta obce, Makov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, počet platných hlasov: 24
 30. Milan Pišček, MUDr., MPH, 42 r., lekár - stomatológ, Skalité, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 51
 31. Ján Podmanický, JUDr., PhDr., PhD., 45 r., poslanec parlamentu, starosta obce, Stará Bystrica, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 830
 32. Eleonóra Rudinská, PaedDr., 59 r., riaditeľka neziskovej organizácie, Turzovka, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 23
 33. Tomáš Rudinský, 33 r., podnikateľ, Klokočov, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko, počet platných hlasov: 15
 34. Marta Sláviková, Mgr., 49 r., riaditeľka rozvojovej agentúry, Makov, Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana, počet platných hlasov: 11
 35. Zuzana Staníková, 44 r., špeditérka, Podvysoká, Život - národná strana, počet platných hlasov: 13
 36. Peter Staškovan, 47 r., logistický zamestnanec, Čadca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti, počet platných hlasov: 12
 37. Peter Strapáč, JUDr., PhDr., PhD., 37 r., advokát, Čadca, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 428
 38. Martin Šenfeld, Ing., MBA, 51 r., riaditeľ nemocnice, Čadca, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 189
 39. Matej Šimášek, JUDr., PhDr., PhD., 36 r., riaditeľ, Čadca, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 408
 40. Peter Šimčisko, PhDr., 51 r., obchodný zástupca, Svrčinovec, Život - národná strana, počet platných hlasov: 12
 41. Pavla Šimeková, Ing., 39 r., projektová manažérka, Čadca, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 16
 42. Marcel Šulo, Mgr., 46 r., riaditeľ spoločnosti, Čadca, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 31
 43. Xénia Šurhaňáková, Mgr., 44 r., zástupkyňa primátora mesta, Čadca, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 33
 44. Anna Trauerová, Ing., 58 r., odborná radkyňa, Krásno nad Kysucou, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 23
 45. Tomáš Urbaník, Mgr., 38 r., športový manažér, Čadca, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 16
 46. Jozef Vražel, JUDr., Ing., PhD., 60 r., manažér, Čadca, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 77
 47. Juraj Vrba, 38 r., manažér, Čadca, Republika, počet platných hlasov: 24
 48. Radoslav Zajac, Ing., 46 r., inšpektor bezpečnosti, Klokočov, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 25

zskmojekysucekysucke muzeum