Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1328

(t. j. volieb sa zúčastnilo 61,00 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1322
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1264
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1301

Za starostu obce bol zvolený Jozef Kuric, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1301 získal 909 platných hlasov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

  1. Jozef Balačin, Ing., 37 r., starosta obce, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 305
  2. Adriana Ficková, JUDr., 40 r., právnička, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 47
  3. Jaroslav Kašuba, Mgr., 41 r., vedúci oddelenia obchodu, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 17
  4. Vladislav Kuniak, 58 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 17
  5. Jozef Kuric, Ing., 45 r., živnostník, konateľ, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 909
  6. Adriana Šadibolová, 54 r., zdravotníčka, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 6

 

zskmojekysucekysucke muzeum