Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Príslušný orgán - Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+) je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mikroregionu-bystricka-dolina


Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+) je
možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Adresa na zasielanie stanovísk:

 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91

022 01 Čadca

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.č.: 0961574252


Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť,
v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou
pripomienkovania oznámenia o strategickom dokumente zaslaním písomného stanoviska na
vyššie uvedenú adresu.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

pdfInformácia.pdf133.08 KB

pdfOznámenie_o_strategickom_dokumente.pdf545.83 KB

zskmojekysucekysucke muzeum