Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Obec Nová Bystrica sa uchádzala o získanie finančných prostriedkov určených na realizáciu prístavby, nadstavby a rekonštrukcie budovy zdravotného strediska a taktiež na nákup nového vybavenia do zdravotného strediska, pričom bola úspešná.

V rámci projektu by sa malo preinvestovať viac ako 1 milión eur a realizácia stavebných prác sa veľmi výrazne dotkne aj ambulancií p. MUDr. Anny Fonšovej a p. MUDr. Vladimíra Korčeka. Aktuálne dodávateľ stavby realizuje novú prístavbu zdravotného strediska, odstránil časť starej strechy a chce pokračovať s výstavbou I. nadzemného podlažia budovy a taktiež s rekonštrukciou priestorov ambulancií. Rekonštrukcia budovy by mala trvať približne 1 rok.

Pre uskutočnenie plánovaných stavebných prác a teda pre úspešnú realizáciu projektu a taktiež pre zabezpečenie fungovania ambulancií je potrebné dočasne premiestniť ambulancie do náhradných priestorov.

Preto Vás Obec Nová Bystrica týmto informuje, že:

Zubná ambulancia FODENT, s.r.o., v zastúpení MUDr. Anna Fonšová, bude od dnes, to je od 14.09.2022, presťahovaná do novostavby - novej budovy zdravotného strediska, ktorá sa nachádza za budovou č. 655, teda za budovou existujúceho zdravotného strediska. 

Zároveň Vás týmto Obec Nová Bystrica informuje, že:

Ambulancia všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých KOFIRE, s.r.o., v zastúpení MUDr. Vladimírom Korčekom, bude od piatku 16.09.2022 presťahovaná do priestorov kultúrneho domu a to konkrétne do jeho zadnej časti. To znamená, že vchod do ambulancie bude zo zadnej strany kultúrneho domu.

Obidve ambulancie budú v náhradných priestorov fungovať až do odvolania.

 

                 Ing. Jozef Balačin

                  starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum