Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.07.2022

pdfVyhlásenie_volieb_do_VÚC_a_OSO_2022.pdf207.41 KB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o spôsobe hlasovania

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do MsZ v obci Nová Bystrica je 200.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Nová Bystrica je 200.

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

20.07.2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 19.07.2022 č. 4/2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom         9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 29. októbra 2022 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová

Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397 221 kl. 13, 0918 956 592, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfuznesenie.pdf177.61 KB

 

27.07.2022

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Šteiningerová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl. 11

pdfSKM_250i22072715230.pdf125.94 KB

30.08.2022

V prípade odovzdania kandidátnej listiny do komunálnych volieb 2022 po 15. 00hod. (po pracovnej dobe) môžte kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie Ing. Teréziu Brisudovu. na tel. čísle 0918 956 592.

 

19.09.2022

 pdfzoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_volby_do_obecného_zastupiteľstva.pdf104.75 KB

pdfzoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_starostu_obce.pdf99.68 KB

zskmojekysucekysucke muzeum