Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Od 01.07.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

 

zskmojekysucekysucke muzeum