Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

V utorok, 4.5. 2022, oznámilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách.

Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ. Stručné informácie o schéme sú uvedené nižšie. Spôsob prihlasovania do schémy je popísaný v priloženom letáku 1. Kompletná informácia o štipendijnej schéme je dostupná na stránke https://stipendia.portalvs.sk/. Okrem iného sa tu nachádzajú aj informácia ohľadom definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických skupín - file:///C:/Users/Admin/Downloads/socialni_stipendisti.pdf.

Zdôrazňujeme, že na schému sa cez online systém musí záujemca prihlásiť do 31.5.2022 na tomto linku - https://stipendia.portalvs.sk/prihlasenie (v rámci prihlášky označí aj formu prípadného sociálneho alebo iného znevýhodnenia), odovzdať výsledky zo stredoškolského štúdia a potvrdenia dokladajúce sociálne postavenie však stačí do 31.8.2022.

Stručný popis schémy:

Podporovaní budú čerství maturanti pokračujúci vo vysokoškolskom štúdiu na slovenskej VŠ. Tí ktorí získajú štipendium, budú podporení po dobu 3 rokov vysokoškolského štúdia.

Žiadosť o štipendium si môže podať každý študent strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v aktuálnom školskom roku (teda v roku 2022 bude čerstvý maturant). Úspešný  uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium mu bude vyplácané počas desiatich mesiacov vo výške 300 eur. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia (spolu teda získa 9 000 €). V roku 2022 je k dispozícii 1000 štipendií pre najtalentovanejších študentov, ktorí mali počas štúdia na SŠ excelentné výsledky v súťažiach alebo na maturitnej skúške a 400 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých poradie bude určené v samostatnom rebríčku. Posudzovať sa budú predovšetkým výsledky rôznych súťaží ako sú napr. olympiády a výsledky z externej časti maturitnej skúšky. Na štipendium získajú nárok tí študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov z hodnotených oblastí a začnú študovať na slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia.

Trvanie schémy je v súčasnosti naplánované na obdobie rokov 2022 až 2027 (s dobehom do roku 2029). Jej realizácia je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Viac informácii nájdete tu:

pdfinfoleták_3.pdf96.26 KB

pdfinfoleták_4.pdf146.83 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum