Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.03.2022

Centrum právnej pomoci je rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zradená zákonom a gro náplne ich činnosti tvorí poskytovanie právnej pomoci tým ľuďom, ktorí si ju z dôvodu materiálnej núdze nemôžu dovoliť.

Oblasti práva, v ktorých poskytuje pomoc sú napr. občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, obchodné právo a i.. Ďalšou širokou oblasťou ich pôsobenia je oddlžovanie fyzických osôb v tzv. osobných bankrotoch, kde je zo zákona jediným subjektom, ktorý je oprávnený podávať návrhy na oddlženie.

V neposlednom rade tiež poskytujú tzv. predbežnú konzultáciu, v rámci ktorej za poplatok 4,50 € môže ktokoľvek získať základnú právnu radu a orientáciu v právnom probléme.

Kontakt na Call centrum: 0650 105 100

Sídlo kancelárie: Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslavova 690/6, 011 00 Žilina, po, ut, št: 8:00 – 15:00; st: 8:00 – 16:00

web: www.centrumpravnejpomoci.sk

pdfCentrum_právnej_pomoci.pdf156.41 KB

zskmojekysucekysucke muzeum