Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

26.07.2021

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast v KNsP Čadca opätovne prosí
rodičov pacientov od MUDr. Surovku, ktorí ešte neboli podpísať dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo si neprevzali zdravotnú
dokumentáciu, aby sa čím skôr dostavili do Všeobecnej ambulancie pre
deti a dorast v KNsP Čadca - Poliklinika 2. posch., č. dverí 213 (t. č.
041/46 04 676, čas od 08.00 h do 14.00 h). 
Ambulancia zároveň informuje, že v prípade záujmu zaregistruje aj nových
pacientov.

 

zskmojekysucekysucke muzeum