Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

29.04.2021

Vážení občania, chceme sa Vám poďakovať za elektronické samosčítavanie v období od 15. februára 2021 do 31.03.2021, kedy sa za Obec Nová Bystrica sčítalo až 89,64 % obyvateľov.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania začína asistované sčítanie v Obci Nová Bystrica od 03.05.2021, bude trvať do 13.06.2021, t. j. 6 týždňov. V prípade zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 môže byť asistované sčítanie 1-krát prerušené v prípade, ak sa okres dostane do IV. stupňa varovania podľa COVID automatu, a to opäť na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR.

Pre obyvateľov, ktorí sa nesčítali sami elektronicky, tak začína od 03. mája  2021 do nedele 13. júna 2021 dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania. Referenčným dátum sčítania obyvateľov je 1. január 2021, tzn. všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

 

 

Dosčítavanie pomocou asistovaného sčítania bude prebiehať dvoma spôsobmi:

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,
  • na mieste, kde sa zdržiavate, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Údaje a otváracie hodiny kontaktného miesta:

Kontaktné miesto: Obecný úrad Nová Bystrica, adresa: Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica

Prevádzkové hodiny:

Pondelok, utorok a piatok: od 09:00 – do 11:00 a od 13:00 do 15:00

Streda: od 09:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00

Štvrtok: od 09:00 do 11:00

Nahlasovanie obyvateľov pre mobilného asistenta:

Obyvatelia, môžu požiadať obec o službu mobilného asistenta na telefónnom čísle:

Ing. Terézia Brisudová – 041/4397221 kl. 13, 0918 956 592

Mgr. Stanislava Vojteková – 041/4397221 kl. 16 alebo cez služby Call Centra, telefónne číslo na Call Centrum je 02/20 92 49 19.

Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt. Mobilný asistent Vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu. Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta.

Prosíme obyvateľov, ktorí sa zúčastnia asistovaného sčítania obyvateľstva, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  • osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
  • vstup do priestoru kontaktného miesta bude možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby v interiéri,
  • na mieste, kde sa zdržiavate, s pomocou mobilného asistenta – povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby na mieste;
  • obmedzený počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy)
  • pri vchode do miestnosti si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom
  • dodržiavať vzdialenosť 2 m
  • v prípade ak máte nariadené karanténne opatrenia, služba asistovaného sčítania na mieste sa môže vykonať až po ukončení karantény povinnej osoby

Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania:

Odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021:

pdfZákladné_informácie_ako_sa_nestať_obeťou_falošných_asistentov_sčítania.pdf386.77 KB

pdfČo_potrebujete_vedieť_k_asistovanému_sčítaniu_obyvateľov.pdf3.00 MB

zskmojekysucekysucke muzeum