Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

24.03.2021

Vážení občania, touto cestou sa Vám chceme poďakovať za aktívne sčítavanie obyvateľov. V súčasnosti má naša obec sčítaných 75,04 % obyvateľov.

Chceme Vás požiadať, aby ste  pomohli so sčítaním svojim starším príbuzným (rodičom, starým rodičom), ktorí sa nedokážu sami sčítať. Zároveň chceme dať do pozornosti, aby sa sčítali aj obyvatelia, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, ale na území Slovenskej republiky majú vedený trvalý pobyt, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti so sčítaním obyvateľov môžeme zhodnotiť, že najčastejšie problémy pri nesčítaných obyvateľoch sú nesčítané deti (samostatne pod ich RČ), taktiež  samostatne žijúci dôchodcovia, ako aj nesprávne odoslaný formulár (obyvateľ je presvedčený že sa sčítal, ale formulár zatvoril po časti „zhrnutie“  a nedal formulár „odoslať“).

Sčítať sa môžete na www.scitanie.sk.

Za spoluprácu Vám srdečne ďakujeme.  

 

zskmojekysucekysucke muzeum