Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.01.2021

Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

 

Milan Brisučiak ml., tel. č.: 0905 389 030, 0908 477 569

            1. obecný traktor John Deer: úseky Nová Bystrica - osady Berešovia, Jančulovia, Mrvovia, Holienkovia, Korčekovia + bytovky, ihriská, Cesta na cintorín, Priestranstvo pred Obecným úradom, Zdravotné stredisko, lekáreň, Farský úrad, Priestranstvo pred kostolom

            2. obecný traktor Zetor: úseky Nová Bystrica – Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Pleškovia, Závodskovia

 

Martin Fedor, tel. č.:  0911 961 382

Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, od osady Kohútovia po 2.most v obci

 

Anton Fedor, tel. č.:  0948 592 559

Nová Bystrica – od 2. mostu v obci po osadu Pod dolinou, koniec Veľkého Potoka spolu s jednotlivými odbočkami vo Veľkom Potoku

Ivan Šadibol, tel. č.: 0902 591 546

Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia (vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou)

 

Ľubomír Šadibol, tel. č.: 0918 393 476, 0907  407 905

1.Vychylovka – od osady Granátovia po obchod u Pavelka, od obchodu u Pavelka smerom hore po po obchod Rycierky (pravá strana cesty II/520 v smere na Or. Lesnú)

2.Vychylovka – Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, vrátane osád v smere Skanzen, od obchodu u Pavelka smerom hore po obchod Rycierky  (smer Or. Lesná, ľavá strana od cesty II/520)

 

Richard Pavelek,  tel. č.: 0903880100

Chodníky -  Nová Bystrica od Cádrika až do Vychylovky po odbočku na Or. Lesnú

zskmojekysucekysucke muzeum