Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len „RVPS“) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných)  v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných RVPS žiada dotknuté mestá a obce o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020.

 

Viac informácii o AMO nájdete v priloženom dokumente: pdfAfrický_mor_ošípaných.pdf1.08 MB

zskmojekysucekysucke muzeum