Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

24.09.2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

 

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

 

Prínos sčítania v Žilinskom kraji

Rozpracovanosť sčítania v kraji bola k 31. 8. na úrovni 36,28 %, pričom v systéme aktívne pracuje zatiaľ 242 z 315 obcí. Celkovo 4 obce sčítali už všetky bytové jednotky – sú to obce Šuja, Dubové, Podhorie a Uhorská Ves. Z veľkých miest (nad 10 000 obyvateľov) má najvyšší podiel editovaných bytov Kysucké Nové Mesto, ktoré sa blíži k ukončeniu sčítania.

Celú tlačovú správu a informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 si môžete prečítať v tomto dokumente: pdfTS_Zilinsky_kraj.pdf783.19 KB

zskmojekysucekysucke muzeum