Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.08.2020

Žilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní, niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Sčítali zatiaľ okolo 16% bytov.

 

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

V Žilinskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 315 samospráv. Ako uviedla Ing. Oľga Chovanová – riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Žiline, najviac spracovaných dát má obec Šuja – z pôvodného počtu bytov 133 sčítali už okolo 84%.

Nad 95 % majú prvú fázu sčítania rozpracovanú obce Istebné, Pribiš, Uhorská Ves a Brezany.

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Celú tlačovú správu a informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 si môžete prečítať v tomto dokumente:pdfTS_Zilinsky_kraj.pdf236.10 KB

zskmojekysucekysucke muzeum