Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.06.2020

Na základe súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií (nárast pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca) a v zmysle opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26. 06. 2020 bude prebiehať prevádzka škôl a obecného úradu nasledovne:

 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica

Pondelok (29. 06. 2020)

MŠ - bude fungovať tradične s rešpektovaním epidemiologicko-hygienických opatrení.

1. stupeň - vyučovanie od 7,30 hod do10,00 hod. Prihlásení žiaci môžu ísť na obed a do ŠKD, ktorý bude fungovať od 10,00 hod.

2. stupeň ZŠ - vyučovanie od 7,30 hod do 11,00 hod. Prihlásení žiaci môžu ísť na obed.

Utorok (30. 06. 2020)

8,30 hod. - 9,30 hod. - preberanie vysvedčení v triedach, bez slávnostného nástupu a v rúškach.

MŠ – od 30.06.2020 sa prerušuje prevádzka MŠ pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici

Predpokladané otvorenie materskej školy v mesiaci júl 2020 bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a taktiež od záujmu rodičov.

 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka

Pondelok (29. 06. 2020)

Prevádzka MŠ a ZŠ - bude fungovať iba do 10:00 hod. Počas tejto doby bude žiakom odovzdané aj vysvedčenie. Následne prihlásení žiaci môžu ísť na obed.

Prevádzka ŠKD pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka sa od 29.06.2020 (pondelok) prerušuje.

Od 30.06.2020(utorok)

bude ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka kompletne uzatvorená aj so všetkými prevádzkami a školskými zariadeniami (ŠKD už od 29.06.2020).

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. V prípade, že ak sa žiaci vyučovania nezúčastnia, tak vysvedčenie môže prevziať aj rodič, prípadne iný rodinný príslušník. V prípade neprevzatia bude vysvedčenie odovzdané po nástupe do školy v septembri 2020.

Dňa 30.06.2020 (utorok) – bude sv. omša obetovaná za školský rok 2019/2020.

Účasť žiakov je na zvážení rodičov.

Obecný úrad v Novej Bystrici

Od 29.06.2020 (Pondelok) - sa menia úradné hodiny na Obecnom úrade v Novej Bystrici pre verejnosť.

Úrad bude otvorený na dve hodiny denne v čase od 08.00 h do 10.00 h.

Vstup bude možný len za dodržania hygienických opatrení (prekryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, vlastné pero).

zskmojekysucekysucke muzeum