Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.Je preukázateľné, že šíreniu ochorenia napomáha práve zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí v uzavretých ale i otvorených priestoroch na jednom mieste, čo predstavuje vysoké riziko šírenia ochorenia. V súčasnom období už zaznamenávame pozitivitu osôb nie len z rodinných kontaktov ale i v dôsledku importu z okolitých krajín, nakoľko okres Čadca je pohraničným územím s ČR a Poľskom.

I v týchto krajinách sú zaznamenané ďalšie prípady ochorenia, čo dáva predpoklad pri hromadných akciách k ďalšiemu šíreniu. Rozhodne sa neodporúča organizovať tanečné zábavy, hromadné športové a kultúrne podujatia i keď Opatrením ÚVZ SR pod zn. OLP/5091/2020 zo dňa 19.06.2020 boli niektoré podmienky súvisiace s konaním týchto akcií upravené.

Obdobne boli usmernené v danej veci všetky farské úrady okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.
RÚVZ so sídlom v Čadci vydáva toto doporučenie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na závažnosť epidemiologickej situácie s cieľom ochrániť zdravie všetkých občanov.

zskmojekysucekysucke muzeum