Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

19.06.2020

V súlade s Potvrdením o cene Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.  0821/2017/V-PC zo dňa 21.2.2017 a na základe Uznesenia  Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica číslo 6/2020 zo dňa 2.6.2020 Vám oznamujeme, že cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom je od 1.7.2020 vo výške 1,00 €/m3.

 

zskmojekysucekysucke muzeum