Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.05.2020

Z dôvodu vzniku pandémie COVID-19 Slovenská republika pristúpila k rôznym opatreniam. Jedným z nich bol aj zákaz zhromažďovania sa osôb a tým pádom aj rušenie kultúrnych podujatí. Obec Nová Bystrica a komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu musela na základe tohto nariadenia dospieť k rozhodnutiu a zrušiť niektoré tohtoročné plánované akcie.

 

V tejto chvíli nevieme presne predvídať ako sa situácia s pandémiou bude naďalej vyvíjať a kedy sa uvoľnia všetky opatrenia spojené s COVID-19. Organizovanie každej akcie si vyžaduje určitý časový priestor a to hlavne na jej prípravu a propagáciu. Z tohto dôvodu rušíme niektoré plánované akcie v roku 2020.

Na základe stretnutia členov komisie školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu a vedenia obce sme boli nútení zrušiť nasledujúce akcie: Výstava ručných prác, Furmanská súťaž, Deň matiek, Detská diskotéka a Dni kultúry Nová Bystrica. Ďalším dôvodom pre zrušenie akcie Dni kultúry Nová Bystrica bol aj fakt, že slovenské hranice sú i naďalej uzatvorené a viacerí vystupujúci sú zahraniční umelci, resp. slovenskí umelci žijúci v zahraničí. Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, ale stále platné nariadenia musíme akceptovať a chceme predovšetkým chrániť zdravie nás všetkých. Snáď sa situácia upokojí a všetci sa stretneme na ďalších najbližších akciách obce Nová Bystrica.

zskmojekysucekysucke muzeum