Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.04.2020

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie.

Ide o systém opatrení, konkrétne o podporu zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli uzatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a tiež o podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. Jednotlivé opatrenia sa postupne aktualizujú. Vzhľadom k tomu, že často drobní živnostníci, remeselníci a ľudia, ktorých sa týka táto podpora majú problém s vypísaním žiadosti, rozhodlo sa mesto v spolupráci s Úradom práce pomôcť týmto ľudom.

O podporu môže žiadať samostatne zárobkovo činná osoba, alebo zamestnávatelia, ktorých sa podľa týchto podmienok týka podpora. O podporu je možné požiadať do konca mesiaca, vždy za predošlý mesiac a výška príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo samostatne činnú osobu je podľa tejto tabuľky:

Pokles tržieb (kategórie)

Marec 2020

menej ako 10 %

0,- €

10% - 19,99 %

90,- €

20% - 29,99 %

150,- €

30%- 39,99 %

210,-€

40 % a viac %

270,- €

 

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl 2020

menej ako 20 %

0,- €

≥ 20 %, od 20,00 - 39,99%

180,-€

≥ 40 %, od 40,00 - 59,99%

300,- €

≥ 60 %, od 60,00 - 79,99%

420,- €

≥ 80 %, od 80% a viac

540,- €

 

Po konzultáciách s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny sme pripravili https://www.mestokrasno.sk/files/downloads/vzor-ziadosti-opatrenie-c-1.pdf  v prípade nejasností je možné obrátiť sa na infolinku:

Infolinka: +421 2 2211 5656

Pracovné dni: 6:00 – 22:00

Všetky dôležité informácie sú zverejnené aj na stránke: https://www.pomahameludom.sk/  

Vzor žiadosti je v prílohe, ktorá je názorne vyplnená s vysvetlivkami. Nakoľko je žiadosť potrebné posielať elektronicky za predošlý mesiac, zostalo už málo času, aby žiadatelia podali žiadosť za mesiac marec.

Našou spoločnou snahou je, aby sme aspoň takouto formou vedeli pomôcť našim živnostníkom, zamestnávateľom i zamestnancom aby udržali pracovné miesta i služby, ktoré v Novej Bystrici máme tak, aby do ukončenia vyhlásenia mimoriadnej situácie vydržali v krízovom režime a po skončení tento situácie sa mohli opäť aj keď s veľkými problémami otvoriť prevádzky a poskytovať služby, ktoré boli v našej obci doteraz.

Príloha:

1. https://www.mestokrasno.sk/files/downloads/vzor-ziadosti-opatrenie-c-1.pdf

2.pdfziadost-opatrenie-c-1.pdf387.35 KB

3.pdfVykaz_opatrenie_1.pdf516.92 KB

4.pdfZiadost_opatrenie_2_.pdf378.70 KB

5.pdfvykaz_opatrenie_2B.pdf122.07 KB

6.http://www.nace.sk/

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum