Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.03.2020

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2267
(t.j. volieb sa zúčastnilo 63,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1450

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1450

Počet voličov, ktorí hlasovali z cudziny 8 voličov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1430

 

Počet hlasov pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 

 1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 3 hlasy
 2. DOBRÁ VOĽBA 87 hlasov
 3. Sloboda a Solidarita 61 hlasov
 4. SME RODINA 98 hlasov
 5. Slovenské Hnutie Obrody 3 hlasy
 6. ZA ĽUDÍ 12 hlasov
 7. MÁME TOHO DOSŤ ! 5 hlasov
 8. Hlas pravice 0 hlasov
 9. Slovenská národná strana 80 hlasov
 10. Demokratická strana 0 hlasov
 11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ) 264 hlasov
 12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU- občianska demokracia 28 hlasov
 13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 0 hlasov
 14. 99% - občiansky hlas 0 hlasov
 15. Kresťanskodemokratické hnutie 25 hlasov
 16. Slovenská liga 0 hlasov
 17. VLASŤ 49 hlasov
 18. MOST – HÍD 1 hlas
 19. SMER – sociálna demokracia 473 hlasov
 20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby 2 hlasy
 21. HLAS ĽUDU 1 hlas
 22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 0 hlasov
 23. Práca slovenského národa 0 hlasov
 24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 236 hlasov

zskmojekysucekysucke muzeum