Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.20.2020
V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Obec Nová Bystrica, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za jednotlivé roky:

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2020

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2020_Nová_Bystrica.pdf235.27 KB

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2019
pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2019_Nová_Bystrica.pdf235.76 KB
Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2018

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2018_Nová_Bystrica.pdf237.23 KB

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2017

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2017_Nová_Bystrica.pdf236.06 KB

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2016

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2016_Nová_Bystrica.pdf235.31 KB

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2015

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2015_Nová_Bystrica_.pdf233.46 KB

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody za rok 2014

pdfštandardy_kvality_dodávky_pitnej_vody_rok_2014_Nová_Bystrica.pdf235.18 KB

zskmojekysucekysucke muzeum