Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.01.2020

Ako po iné roky aj tento rok sa konala v obci Nová Bystrica slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť sa konala 19. decembra 2019. Otvoril ju  starosta obce Ing. Jozef Balačin, príhovorom, v ktorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám.

O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

 

Po krátkom programe nasledovalo podpísanie do pamätnej knihy, odovzdanie malého darčeka a finančnej poukážky.  Na záver detičkám a rodičom  pán starosta poprial šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia. A v duchu vianočnej atmosféry zaželal  príjemné a požehnané vianočné sviatky.

Tento rok bolo do pamätnej knihy zapísaných 28 detí, z toho 10 dievčat a 18 chlapcov.

Touto cestou  sa chceme poďakovať pani učiteľkám Bc. Kubjatkovej, Mgr. K. Pavelkovej zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Mgr. Tomčalovi, ktorí sa postarali o zorganizovanie a prípravu vystúpenia detí.

zskmojekysucekysucke muzeum