Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.11.2018

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2205
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1299
(t. j. volieb sa zúčastnilo 58,91 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1278 (98,38 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1280 (98,53 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1280 získal 690 platných hlasov, čo je 53,9 %. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 33 r., starosta obce Nová Bystrica, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 690
2. Jozef Kuric, Ing., 41 r., SZČO, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 582
3. Ján Šadibol, 61 r., žeriavnik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 8

 

zskmojekysucekysucke muzeum