Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.10.2018
Téme zdravotného strediska v našej obci boli už v predchádzajúcich číslach novobystrického hlásnika venované viaceré články. V nasledujúcich vetách by som Vám chcel stručne priblížiť pripravovanú prvú fázu obnovy nášho zdravotného strediska, ktorá pozostáva z výstavby úplne novej budovy.
V najbližších dňoch a to hneď po skončení povoľovacích a prípravných procesoch máme v pláne začať s budovaním novostavby, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho zdravotného strediska a bude stať za predmetnou budovou. Pôjde o murovanú prízemnú stavbu s pôdorysnými rozmermi 8,30 x 13,30 m, ktorej súčasťou bude ordinácia, čakáreň, hygienické zariadenia pre pacientov a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že táto novostavba bude okrem iného spĺňať aj všetky zákonom definované hygienické normy pre zdravotnícke zariadenia a bude slúžiť ako lekárske pracovisko pre jedného lekára.


Výstavba predmetnej budovy je nevyhnutná, nakoľko veľkosť existujúcej budovy zdravotného strediska je priestorovo nedostatočná a zároveň sa takto aspoň z časti vyrieši otázka náhradných priestorov pre lekárov počas pripravujúcej sa rekonštrukcie a prístavby existujúcej budovy zdravotného strediska.
Táto novostavba bude financovaná z vlastných zdrojov obce a to konkrétne z prebytku hospodárenia obce za minulý kalendárny rok, teda z finančných zdrojov , ktoré obec ušetrila v predchádzajúcom rozpočtovanom období.

zskmojekysucekysucke muzeum