Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

24.05.2018

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Nová Bystrica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

Ďalej uvažujeme v prípade záujmu aj s vytvorením priestorov pre:

  • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
  • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2019 – 12/2020 s následným predpokladaným spustením prevádzky CIZS k 01/2021.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Radôstka, Lutiše.

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, kontaktujte Ing. Jozefa Balačina,   tel. 0910 975 536, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 07.06.2018, resp. čo najskôr,aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať  a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 08.06.2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

Aktualizácia

 30.05.2018 

Dňa 30.05.2018 bola na stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755 zverejnená aktualizácia výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8. Predmetná aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov. Vo výzve sa mení dátum uzavretia výzvy z pôvodného 8. júna 2018 na nový dátum uzavretia výzvy: 29. júna 2018.

V zmysle aktualizácie výzvy nám vyjadrenie Vášho záujmu prosím doručte najneskôr do 27.06.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať  a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

zskmojekysucekysucke muzeum