Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.10.2017

Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica
Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica

pdfVK_Nová_Bystrica_vyhlásenie_2.pdf144.61 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum