Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

26.06.2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP).Zisťovanie s uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou ,,opytovateľa ́ ́, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na tel.č. 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.

zskmojekysucekysucke muzeum