Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.03.2017
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Nová Bystrica

Triedime odpad s ENVI PAKom

pdf2017_Nakladanie-s-odpadom.pdf220.21 KB

zskmojekysucekysucke muzeum