Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.11.2016
V posledných troch mesiacoch Obec Nová Bystrica popri bežnej údržbe vykonala rôzne menšie stavebné práce v obci. V tomto článku chcem spomenúť aspoň niektoré z nich. Tieto práce vykonávali zamestnanci Obce Nová Bystrica, Obecného podniku stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby s.r.o. a aktivační pracovníci z ÚPSV a R Čadca.
Títo zamestnanci a pracovníci sa podieľali na rekonštrukčných prácach v Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica-Vychylovka. Cieľom tejto obnovy bolo zlepšenie technického stavu tried základnej školy.

Taktiež sa podieľali na pokládke dlažby pred vstupom do druhej budovy ZŠ s MŠ Nová Bystrica a na výstavbe prístrešku na uhlie pri kotolni základnej školy.
A okrem toho sa v rámci rekonštrukčných prác podarilo opraviť a spevniť pilier mosta ponad potok Vychylovka u p. Halvoníka.
Do konca roka chceme ukončiť rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce Klanicovia a v prípade priaznivého počasia taktiež v časti obce Veľký Potok. Okrem toho máme v pláne dorobiť ostrovček z dlažby pred autobusovou zastávkou pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktorý je súčasťou prechodu pre chodcov pred spomínanou základnou školou. V tomto roku by sme chceli zabezpečiť aj zlepšenie prístupnosti triedeného zberu a to zvýšením zberových kapacít zberných hniezd a skladu odpadov a vytvorením nových zberných hniezd odpadov a to prostredníctvom rozmiestnenia 205 kusov kontajnerov (1100 l kontajnery, 120 l kontajnery a 7 m3 vaňové kontajnery) po obci, ktoré boli zakúpené v rámci projektu s názvom „Zlepšenie triedenia odpadov v Novej Bystrici“.

Autor článku: Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum