Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.11.2016
V mesiacoch august a september sa v ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka uskutočnili rekonštrukčné práce. Cieľom tejto obnovy bolo zlepšenie technického stavu tried základnej školy, tým aj zvýšenie bezpečnosti žiakov a personálu školy, zvýšenie kvality vyučovania a zároveň aj zlepšenie estetického vzhľadu tried.
Predmetom tejto rekonštrukcie bola výmena nášľapných vrstiev podláh tried, ktoré boli už opotrebované a ich životnosť už dávno vypršala. Staré podlahy boli odstránené a vymenené za nové linoleum a okrem podláh boli v triedach kompletne nanovo urobené aj sokle.

Zároveň boli vymenené aj staré vykurovacie telesá za nové radiátory a vykonané ďalšie menšie práce, ktoré sa urobili popri tejto rekonštrukcii (nová omietka na priečke medzi triedami, výmena zásuviek a vypínačov,...).

Obec Nová Bystrica získala na opravu tried finančné prostriedky od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré prispelo na tento zámer sumou 24 000,00 EUR.
Predmetné práce realizovala firma LUMA-SK a Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby s.r.o..
Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka, zamestnancom školy, ale aj rodičom za spoluprácu a ústretovosť pri realizácii týchto prác. Verím, že tieto práce výrazne prispeli k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu žiakov na tejto základnej škole.

Autor článku: Ing. Jozef Balačin
Autor fotografií: Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum