Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

KysuckeBeskydy VN NBystrica tlacPozývame Vás  na predrokovanie  návrhu na zaradenie navrhovaného územia SKUEV 2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu . 
Predrokovanie sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 so začiatkom o 9 00 hod. v Novej Bystrici na Obecnom úrade.

Program predrokovania:

1. základné údaje o  navrhovanom území 
2. podrobnosti o navrhovanej ochrane
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. informácia o možnosti zapojenia vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu navrhovaného územia a finančné nástroje
6. diskusia
7. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia do národného zoznamu.

zskmojekysucekysucke muzeum