Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica vyhlásila v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05.2016 obchodnú verejnú súťaž č. 1/2016 a vyzývala uchádzačov na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku:

pdfOznmenie_o_vsledku_obchodnej_verejnej_sae_.1-2016.pdf190.33 KB

zskmojekysucekysucke muzeum