Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.02.2015

VÝZVA 

 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služieb s názvom

Zabezpečenie poskytnutia služieb projektovania – projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby:

„Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka"

 

V Ý Z V A podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služieb s názvom Zabezpečenie poskytnutia služieb projektovania – projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby:„Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka"
 

 

zskmojekysucekysucke muzeum