03.01.2019

pdfZmluva_o_dielo_-_Marek_Fedor.pdf611.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Šadibol_Ivan.pdf609.91 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Šadibol_Ľubomír.pdf623.27 KB

14.01.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part1.pdf945.83 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part2.pdf835.72 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part3.pdf903.14 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part4.pdf890.43 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part5.pdf953.14 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part6.pdf887.68 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part7.pdf868.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part8.pdf765.32 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part9.pdf733.01 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part10.pdf771.63 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part1.pdf992.88 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part2.pdf1023.15 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part3.pdf769.48 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part4.pdf987.05 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part5.pdf923.70 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part6.pdf1003.52 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part7.pdf292.40 KB

 

03.01.2019

pdfZmluva_o_dielo_-_Marek_Fedor.pdf611.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Šadibol_Ivan.pdf609.91 KB

pdfZmluva_o_dielo_-_Šadibol_Ľubomír.pdf623.27 KB

14.01.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part1.pdf945.83 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part2.pdf835.72 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part3.pdf903.14 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part4.pdf890.43 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part5.pdf953.14 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part6.pdf887.68 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part7.pdf868.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part8.pdf765.32 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part9.pdf733.01 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._2_Part10.pdf771.63 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part1.pdf992.88 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part2.pdf1023.15 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part3.pdf769.48 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part4.pdf987.05 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part5.pdf923.70 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part6.pdf1003.52 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_OMOSS_spol._s.r.o._Part7.pdf292.40 KB