Novinky z obecného úradu

Poďakovanie

14.11.2018

Z diania obce

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a…

14.11.2018Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Novinky z obecného úradu

Poďakovanie

14.11.2018

Z diania obce

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a…

14.11.2018Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.