Novinky z obecného úradu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

14.01.2019 V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých...

Z diania obce

Novinky z obecného úradu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

14.01.2019 V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých...

Z diania obce