altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica".   obr_mObec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska  v doline rieky Bystrica.

 
Viac >>
 

altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. roč. Furmanskej súťaže.

Viac>>

.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

01.08.2015

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 5. augusta 2015 o 15:00 hod.

 

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 5. augusta 2015 (streda) o 15:00 hod. v kancelárii starostu Obce Nová Bystrica.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Doriešenie plôch mimo projektu „Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica"
3. Riešenie financovania projektu s názvom „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka"
4. Schválenie uznesenia
5. Záver

Čítať celý článok...
 

Dobové fotografie

17.07.2015
Vážení občania,Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri OZ Nová Bystrica v spolupráci s Obcou Nová Bystrica
vás touto cestou chcú požiadať o zapožičanie vašich dobových fotografií zachytávajúcich život a prácu ľudí v Bystrickej doline do roku 1980.


Dôvodom týchto krokov je uchovanie a zdokumentovanie momentov z bežného života tohto regiónu. Výstupom tejto činnosti bude výstava v mesiaci október zo skenovaných fotografií v DK Nová Bystrica. Tieto fotografie budú uložené do fotografického archívu obce, originály budú hneď po odskenovaní vrátené majiteľom.


Ďakujeme občanom za ústretovosť a spoluprácu.


Kontakt pre nahlásenie zapožičania fotografií:
Mgr. Vladimír Tomčala, Dom kultúry v Novej Bystrici,
č.t. 041 4397 221, 0908 94 64 34, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čítať celý článok...
 

Uvítanie detí do života v Novej Bystrici

01.07.2015
altDňa 16. júna 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica uskutočnilo stretnutie novonarodených občanov
našej obce, ktorých privítal Ing. Jozef Balačin, starosta obce.
O 14.00 hod. sa sála kultúrneho domu zaplnila malými ratolesťami so svojimi rodičmi.
P. uč. Chovancová zahájila uvítanie detí úvodnou rečou. Matrikárka obce p. Liščáková
predstavila novonarodených občanov našej obce a požiadala starostu o slávnostný príhovor.
Starosta obce sa maličkým občanom prihovoril milými slovami.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 58

Obec Nová Bystrica

Obecný úrad
023 05 Nová Bystrica

 

Tel.:  041/4397221

Fax.: 041/4397411

info@novabystrica.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-11:30
Piatok: 7:00-14:00


kalendar_icona
icona-pytamsa

zsk

kysucekmzs1