altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica".   obr_mObec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska  v doline rieky Bystrica.

 
Viac >>
 

altDňa 26. apríla 2014 sa v Obci Nová Bystrica konal  7. roč. Furmanskej súťaže.

Viac>>

.

Oznam

23.11.2014
Obec Nová Bystrica, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Balačinom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zhotovenie diela „Zimná údržba – odstraňovanie snehu z obecných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Nová Bystrica 2014". Cenové ponuky sa predkladajú do 28. 11. 2014. V prípade záujmu si môžete vyžiadať podrobné informácie na obecnom úrade Nová Bystrica, alebo na t.č. 041/4397195, 041/4397221.
 

Výsledky pre voľbu starostu obce v Novej Bystrici 15. novembra 2014

18.11.2014
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2283
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1488
(t. j. volieb sa zúčastnilo 65,18 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1464 (98,39 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1461 (98,19 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1461 získal 973 platných hlasov, čo je 66,60 %.

Čítať celý článok...
 

Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v NOVEJ BYSTRICI 15.novembra 2014

18.11.2014
Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.
Z celkového počtu 25 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1464 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 54

Obec Nová Bystrica

Obecný úrad
023 05 Nová Bystrica

 

Tel.:  041/4397221

Fax.: 041/4397411

info@novabystrica.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-14:00


kalendar_icona
icona-pytamsa

zsk

kysucekmzs1