Novinky z obecného úradu

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

27.09.2017Výzva na predloženie ponuky(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)Zákazka na poskytnutie služieb...

Z diania obce

Súťaž o najkrajší balkón a záhradu

Súťaž o najkrajší balkón a záhradu

03.10.2017V mesiacoch júl – september 2017 ZO SZZ v Novej Bystrici, v zastúpení Jany Hulákovej a Kataríny Vaňovcovej, uskutočnila návštevy...

Novinky z obecného úradu

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

27.09.2017Výzva na predloženie ponuky(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)Zákazka na poskytnutie služieb...

Z diania obce

Súťaž o najkrajší balkón a záhradu

Súťaž o najkrajší balkón a záhradu

03.10.2017V mesiacoch júl – september 2017 ZO SZZ v Novej Bystrici, v zastúpení Jany Hulákovej a Kataríny Vaňovcovej, uskutočnila návštevy...