Novinky z obecného úradu

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

11.12.2018 Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a...

Z diania obce

OKTÓBER - mesiac úcty k starším

11.12.2018 Všetci dobre vieme, že Október je mesiac úcty k starším. Preto Obec Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri...

Novinky z obecného úradu

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

11.12.2018 Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a...

Z diania obce

OKTÓBER - mesiac úcty k starším

11.12.2018 Všetci dobre vieme, že Október je mesiac úcty k starším. Preto Obec Nová Bystrica v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou pri...