Novinky z obecného úradu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

25.10.2017 Starosta obce Nová Bystricapodľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a...

Z diania obce

Retro výstava v Novej Bystrici

28.11.2017V Novej Bystrici aktívne pracuje ZO Jednoty dôchodcov Slovenska . Počas roka sa stretávame, zúčastňujeme sa výletov, rôznych kultúrnych podujatí...

Novinky z obecného úradu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

25.10.2017 Starosta obce Nová Bystricapodľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a...

Z diania obce

Retro výstava v Novej Bystrici

28.11.2017V Novej Bystrici aktívne pracuje ZO Jednoty dôchodcov Slovenska . Počas roka sa stretávame, zúčastňujeme sa výletov, rôznych kultúrnych podujatí...