Novinky z obecného úradu

Vianočný koncert

04.12.2019 Vstupné: 3€/osobu

Z diania obce

Štatistické zisťovanie RÚ

05.12.2019Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z...

Novinky z obecného úradu

Vianočný koncert

04.12.2019 Vstupné: 3€/osobu

Z diania obce

Štatistické zisťovanie RÚ

05.12.2019Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z...