Novinky z obecného úradu

Rozšírenie kapacít MŠ Nová Bystrica

23.02.2018Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom realizácie prestavby a prístavby MŠ, obstaraním materiálno-technického...

Z diania obce

Jasličková pobožnosť s nádychom folklóru

18.01.2018Nová Bystrica 25. decembra. 2017– Jasličková pobožnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa zachovala obraz slovenských ľudových Vianoc.Vianoce sú do dnešných...

Novinky z obecného úradu

Rozšírenie kapacít MŠ Nová Bystrica

23.02.2018Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom realizácie prestavby a prístavby MŠ, obstaraním materiálno-technického...

Z diania obce

Jasličková pobožnosť s nádychom folklóru

18.01.2018Nová Bystrica 25. decembra. 2017– Jasličková pobožnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa zachovala obraz slovenských ľudových Vianoc.Vianoce sú do dnešných...