altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica".   obr_mObec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska  v doline rieky Bystrica.

 
Viac >>
 

altNová Bystrica je jednou z deviatich obcí, ktoré sa zapojili do II. ročníka
súťažno-zábavného programu pre RTVS.

Viac>>

.

Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže č.1/2016 vyhlásenej dňa 13. 06. 2016

22.07.2016
Obec Nová Bystrica vyhlásila v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05.2016 obchodnú verejnú súťaž č. 1/2016 a vyzývala uchádzačov na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :


Oznmenie_o_vsledku_obchodnej_verejnej_sae_.1-2016.pdf


 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 25. júla 2016 o 14:00 hod.

20.07.2016
Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla 2016 (pondelok) o 14:00 hod. v kancelárii starostu Obce Nová Bystrica.
Čítať celý článok...
 

Obchodná verejná súťaž č. 1 / 2016

Obec Nová Bystrica
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05. 2016
obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2016
a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :
a) stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinných domov
b) stavebný pozemok vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Andrisa, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937
12.06.2016
Obec Nová Bystrica vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05. 2016 obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2016 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :a) stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinných domovb) stavebný pozemok vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Andrisa, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 67

Obec Nová Bystrica

Obecný úrad
023 05 Nová Bystrica

 

Tel.:  041/4397221

Fax.: 041/4397411

info@novabystrica.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-11:30
Piatok: 7:00-14:00


kalendar_icona
icona-pytamsa

zsk

kysucekmzs1