altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica".   obr_mObec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska  v doline rieky Bystrica.

 
Viac >>
 

altNová Bystrica je jednou z deviatich obcí, ktoré sa zapojili do II. ročníka
súťažno-zábavného programu pre RTVS.

Viac>>

.

Obchodná verejná súťaž č. 1 / 2016

Obec Nová Bystrica
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05. 2016
obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2016
a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :
a) stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinných domov
b) stavebný pozemok vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Andrisa, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937
12.06.2016
Obec Nová Bystrica vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05. 2016 obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2016 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :a) stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinných domovb) stavebný pozemok vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Andrisa, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937.
Čítať celý článok...
   

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - aktualizácia

12.05.2016
Obec Nová Bystrica plánuje v najbližšej dobe aktualizáciu dokumentu s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Pod týmto textom sú umiestnené dva formuláre, respektíve dotazníky, pričom jeden z nich je určený pre občanov a druhý pre organizácie fungujúce v obci.
Formuláre slúžia na získanie informácií pre spracovanie aktuálneho PHSR našej obce a zároveň ich cieľom je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď..
Dotazník pre občanov je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.
Vyplnené dotazníky môžete odovzdať osobne na obecnom úrade počas pracovných hodín alebo zaslať elektronicky na email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Termín zaslania, respektíve odovzdania vyplnených dotazníkov je stanovený do 27.05.2016

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníkov.

Formular_pre_obyvatelov_II.doc

Formulr_pre_organizcie__II.doc
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 67

Obec Nová Bystrica

Obecný úrad
023 05 Nová Bystrica

 

Tel.:  041/4397221

Fax.: 041/4397411

info@novabystrica.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-11:30
Piatok: 7:00-14:00


kalendar_icona
icona-pytamsa

zsk

kysucekmzs1