altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica".   obr_mObec Nová Bystrica leží v severozápadnej časti Slovenska  v doline rieky Bystrica.

 
Viac >>
 

altNová Bystrica je jednou z deviatich obcí, ktoré sa zapojili do II. ročníka
súťažno-zábavného programu pre RTVS.

Viac>>

.

Pozvánka na predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV 2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

Pozvánka na predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV 2288 Kysucké Beskydy
do národného zoznamu území európskeho významu
Pozývame Vás  na predrokovanie  návrhu na zaradenie navrhovaného územia SKUEV 2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu .
Predrokovanie sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 so začiatkom o 9 00 hod.
v Novej Bystrici na Obecnom úrade.
Program predrokovania:
1. základné údaje o  navrhovanom území
2. podrobnosti o navrhovanej ochrane
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. informácia o možnosti zapojenia vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu navrhovaného územia a finančné nástroje
6. diskusia
7. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia do národného zoznamu.
23.09.2016
altPozývame Vás  na predrokovanie  návrhu na zaradenie navrhovaného územia SKUEV 2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu . 
Predrokovanie sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 so začiatkom o 9 00 hod. v Novej Bystrici na Obecnom úrade.

Program predrokovania:
1. základné údaje o  navrhovanom území 
2. podrobnosti o navrhovanej ochrane
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. informácia o možnosti zapojenia vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu navrhovaného územia a finančné nástroje
 6. diskusia
7. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia do národného zoznamu.
Čítať celý článok...
   

Upozorňujeme občanov, že v našej obci sa zaznamenal výskyt nebezpečnej rastliny Boľševníka obrovského!

Boľševník obrovský
Je to  invázny druh a je vedený ako obzvlášť
nebezpečný, dorastá do 2 – 4 metrov výšky,
ide o dvoj- až viacročnú rastlinu, šíri sa pozdĺž ciest
a vodných tokov. Ak ovládne boľševník obrovský
nejaký priestor k jeho vytlačeniu je potrebný
ľudský zásah.
Likvidácia
Vzhľadom na zdravotné riziká je nevyhnutné
používať pri likvidácii vhodný ochranný
odev, ochranné okuliare alebo tvárový štít
a prípadne aj respirátor. Je potreba celú rastlinu
vykopať (von musí minimálne 10 cm hlavného
koreňa), rozsekať na kúsky a tie zlikvidovať, spáliť.
Pokosenie či podobné likvidácie len dočasne
odstránia porast a zabránia ďalšiemu šíreniu.
Pravidelný pokos vedie k potlačeniu výskytu.
Zdravotné riziká
Šťava z bylí a listov v tme len dráždia kožu, na dennom svetle spôsobujú ťažké poleptanie a spľuzgiernatenie pokožky. V oblastiach výskytu boľševníka je veľmi dôležité dávať pozor na deti!!
Je nutné uvedomiť si, že prvotný kontakt s rastlinou a jej šťavami je bezbolestný, takže napr. deti sa s ňou môžu hrať aj niekoľko hodín, aby si vôbec uvedomili, akú škodu si tým spôsobujú. Fototoxické reakcie, ktoré sú príčinou následných problémov, sa aktivujú obvykle po 15 minútach osvetlenia. Zápalové zranenia sú veľmi bolestivé a veľmi ťažko sa hoja. Ich pozostatky, ako sú pigmentácia a jazvy, zostávajú viditeľné prinajmenšom celé mesiace, niekedy sa objavujú dlhodobejšie následky v podobe vyššej citlivosti poranených miest na UV žiarenie (trvajú až niekoľko rokov).
U obzvlášť citlivých jedincov môžu už samotné výpary z väčšieho množstva pokosených rastlín vyvolať pálenie v krku, závraty, nevoľnosť a slzenie. U týchto ľudí tiež k vzniku zápalu môže stačiť dotyk neporaneného listu.
Prvá pomoc
Miesta zasiahnuté šťavou je nutné okamžite omyť
silným dlhotrvajúcim prúdom vody, a po opláchnutí
zabrániť prístupu svetla vhodným zakrytím.
Pri poleptaní a druhotných príznakoch
(bolesti hlavy, tras) je nutné po predchádzajúcom
ošetrení vyhľadať lekára.
12.09.2016
altBoľševník obrovský je to  invázny druh a je vedený ako obzvlášť nebezpečný, dorastá do 2 – 4 metrov výšky, ide o dvoj- až viacročnú rastlinu, šíri sa pozdĺž ciest a vodných tokov. Ak ovládne boľševník obrovský nejaký priestor k jeho vytlačeniu je potrebnýľudský zásah. 
Likvidácia: Vzhľadom na zdravotné riziká je nevyhnutnépoužívať pri likvidácii vhodný ochranný odev, ochranné okuliare alebo tvárový štít a prípadne aj respirátor. Je potreba celú rastlinu vykopať (von musí minimálne 10 cm hlavnéhokoreňa), rozsekať na kúsky a tie zlikvidovať, spáliť. Pokosenie či podobné likvidácie len dočasne odstránia porast a zabránia ďalšiemu šíreniu. Pravidelný pokos vedie k potlačeniu výskytu. 
Zdravotné riziká: Šťava z bylí a listov v tme len dráždia kožu, na dennom svetle spôsobujú ťažké poleptanie a spľuzgiernatenie pokožky. V oblastiach výskytu boľševníka je veľmi dôležité dávať pozor na deti!! Je nutné uvedomiť si, že prvotný kontakt s rastlinou a jej šťavami je bezbolestný, takže napr. deti sa s ňou môžu hrať aj niekoľko hodín, aby si vôbec uvedomili, akú škodu si tým spôsobujú. Fototoxické reakcie, ktoré sú príčinou následných problémov, sa aktivujú obvykle po 15 minútach osvetlenia. Zápalové zranenia sú veľmi bolestivé a veľmi ťažko sa hoja. Ich pozostatky, ako sú pigmentácia a jazvy, zostávajú viditeľné prinajmenšom celé mesiace, niekedy sa objavujú dlhodobejšie následky v podobe vyššej citlivosti poranených miest na UV žiarenie (trvajú až niekoľko rokov). U obzvlášť citlivých jedincov môžu už samotné výpary z väčšieho množstva pokosených rastlín vyvolať pálenie v krku, závraty, nevoľnosť a slzenie. U týchto ľudí tiež k vzniku zápalu môže stačiť dotyk neporaneného listu.

Prvá pomoc
Miesta zasiahnuté šťavou je nutné okamžite omyť silným dlhotrvajúcim prúdom vody, a po opláchnutízabrániť prístupu svetla vhodným zakrytím.Pri poleptaní a druhotných príznakoch (bolesti hlavy, tras) je nutné po predchádzajúcom ošetrení vyhľadať lekára.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 69

Obec Nová Bystrica

Obecný úrad
023 05 Nová Bystrica

 

Tel.:  041/4397221

Fax.: 041/4397411

info@novabystrica.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-16:00
Štvrtok: 7:00-11:30
Piatok: 7:00-14:00


kalendar_icona
icona-pytamsa

zsk

kysucekmzs1