Zmluvy

05.08.2021

pdfDohoda_č._12_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Jarmila_Kotvasová.pdf
420.12 KB

13.08.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2021_medzi_Terézia_Brisudová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.16 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2021_medzi_Božena_Adamcová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.75 KB

23.08.2021

pdf6._KZ_-_p._Lojdlová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf233.40 KB

25.08.2021

pdfZmluva_č._30_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_V.pdf97.73 KB

pdfZmluva_č._31_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Karabáčková_Š.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._32_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_P.pdf97.97 KB

pdfZmluva_č._33_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Držiaková_E.pdf98.23 KB

pdfZmluva_č._34_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Danková_M.pdf98.25 KB

pdfZmluva_č._35_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf98.34 KB

pdfZmluva_č._36_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf97.98 KB

pdfZmluva_č._37_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Huláková_M.pdf98.97 KB

pdfZmluva_č._38_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šteiningerová_M.pdf99.14 KB

pdfZmluva_č._39_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pochyba_M.pdf98.88 KB

pdfZmluva_č._40_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.05 KB

pdfZmluva_č._41_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.04 KB

27.08.2021

pdfDohoda_č._13_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Šteininger.pdf
439.57 KB

pdfDohoda_č._14_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Stasinka.pdf
473.74 KB

30.08.2021

pdfKupna_zmluva_na_vybavenie_MS_medzi_Obcou_
Nova_Bystrica_a_Richard_Pavelek.PDF
3.89 MB

 

04.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2021_medzi_
Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.83 KB

pdfDohoda_č._5_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
788.39 KB

09.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2021_medzi_
Kristína_Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
145.21 KB

pdfKúpna_zmluva__4_2021_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_SEVAK_a.s.pdf2.96 MB

11.06.2021

pdfDohoda_č._6_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a
_zariadenia_DK_-_Petreková_Michaela_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
696.17 KB

16.06.2021

pdfLicenčná_zmluva_na_používanie_počítačového_programu_
INFOKAT_Win_2.1_medzi_Ing._Viktor_Lajterčuk_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
167.52 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO-Obec_NB_-_R.Pavelek.pdf820.87 KB

21.06.2021

pdfZmluva_č._25_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf98.55 KB

pdfZmluva_č._26_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf97.75 KB

pdfZmluva_č._27_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf98.46 KB

pdfZmluva_č._28_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_P.pdf98.17 KB

pdfZmluva_č._29_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hančín_A.pdf98.70 KB

23.06.2021

pdfZmluva_o_združ._dodávke_elektriny_-_SSE_a.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf507.54 KB

24.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_31_o_zabezpečení_podm._vykonávania_aktivačnej_činnosti_
formou_dobrov._služby_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.05 MB

28.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_47_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf775.46 KB

pdfZmluva_o_poskytovaní_statutarnych_auditorskych_sluzieb_2020.PDF1.12 MB

pdfPriloha_k_zmluve_o_poskytovaní_auditorskych_sluzieb.PDF604.70 KB

30.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2021_medzi_Ján_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf149.56 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
904.73 KB

pdfUkončenie_dohody_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
333.77 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2021_medzi_Daniela_
Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.55 KB

06.04.2021

pdfDohoda_č._1_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Lesné_a_pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
454.30 KB

pdfDohoda_č._2_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
476.28 KB

07.04.2021

pdfZmluva_č._3_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
TJ_SLOVAN_a_obec_Nova_Bystrica.pdf
151.03 KB

14.04.2021

pdfRámcová_zmluva_o_dodávke_kancelárskych_potrieb_medzi_
STAVPAP_s.r.o._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.86 MB

22.04.2021

pdfZmluva_o_pripojení_zariadenia_užívateľa_sús._do_distrib._sús._
uzatvorená_medzi_Obcou_Nová_Bystrica_a_SSD_a.pdf
1.10 MB

27.04.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1125_2021_medzi_
Marcela_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.13 KB

28.04.2021

pdfZmluva_č._289_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Mgr._Malacha_Miroslav.pdf
422.04 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2021_medzi_Mária_Hančínová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.18 KB

29.04.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecnýc_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Helena_Šumská.pdf
666.08 KB

pdfZmluva_c._7_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_FS_Bystrica_z_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
141.61 KB

30.04.2021

pdfZmluva_c.__5_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_OZ_Klub_Turistov_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
142.32 KB

pdfZmluva_č.6_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_FS_
Dolinka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
140.51 KB

pdfZmluva_č._10_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnicová_V.pdf97.54 KB

pdfZmluva_č._11_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_M.pdf97.26 KB

pdfZmluva_č._12_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf97.88 KB

pdfZmluva_č._13_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuric_M.pdf98.15 KB

pdfZmluva_č._14_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lompart_O.pdf97.99 KB

pdfZmluva_č._15_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pastva_J.pdf97.67 KB

pdfZmluva_č._16_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Miháliková_A.pdf98.67 KB

pdfZmluva_č._17_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ondrovičová_A.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._18_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_J.pdf98.19 KB

pdfZmluva_č._19_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_D.pdf98.24 KB

pdfZmluva_č._20_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiak_A.pdf98.02 KB

pdfZmluva_č._21_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patylová_M.pdf97.91 KB

pdfZmluva_č._22_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Mária_Š.pdf97.46 KB

pdfZmluva_č._23_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporinská_M.pdf98.16 KB

pdfZmluva_č._24_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf98.21 KB

Zmluvy

05.08.2021

pdfDohoda_č._12_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Jarmila_Kotvasová.pdf
420.12 KB

13.08.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2021_medzi_Terézia_Brisudová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.16 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2021_medzi_Božena_Adamcová_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.75 KB

23.08.2021

pdf6._KZ_-_p._Lojdlová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf233.40 KB

25.08.2021

pdfZmluva_č._30_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_V.pdf97.73 KB

pdfZmluva_č._31_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Karabáčková_Š.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._32_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_P.pdf97.97 KB

pdfZmluva_č._33_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Držiaková_E.pdf98.23 KB

pdfZmluva_č._34_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Danková_M.pdf98.25 KB

pdfZmluva_č._35_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf98.34 KB

pdfZmluva_č._36_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf97.98 KB

pdfZmluva_č._37_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Huláková_M.pdf98.97 KB

pdfZmluva_č._38_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šteiningerová_M.pdf99.14 KB

pdfZmluva_č._39_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pochyba_M.pdf98.88 KB

pdfZmluva_č._40_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.05 KB

pdfZmluva_č._41_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Riecky_J.pdf98.04 KB

27.08.2021

pdfDohoda_č._13_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Šteininger.pdf
439.57 KB

pdfDohoda_č._14_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Stasinka.pdf
473.74 KB

30.08.2021

pdfKupna_zmluva_na_vybavenie_MS_medzi_Obcou_
Nova_Bystrica_a_Richard_Pavelek.PDF
3.89 MB

 

04.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2021_medzi_
Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.83 KB

pdfDohoda_č._5_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
788.39 KB

09.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2021_medzi_
Kristína_Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
145.21 KB

pdfKúpna_zmluva__4_2021_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_SEVAK_a.s.pdf2.96 MB

11.06.2021

pdfDohoda_č._6_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a
_zariadenia_DK_-_Petreková_Michaela_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
696.17 KB

16.06.2021

pdfLicenčná_zmluva_na_používanie_počítačového_programu_
INFOKAT_Win_2.1_medzi_Ing._Viktor_Lajterčuk_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
167.52 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO-Obec_NB_-_R.Pavelek.pdf820.87 KB

21.06.2021

pdfZmluva_č._25_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf98.55 KB

pdfZmluva_č._26_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rapáňová_I.pdf97.75 KB

pdfZmluva_č._27_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf98.46 KB

pdfZmluva_č._28_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_P.pdf98.17 KB

pdfZmluva_č._29_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hančín_A.pdf98.70 KB

23.06.2021

pdfZmluva_o_združ._dodávke_elektriny_-_SSE_a.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf507.54 KB

24.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_31_o_zabezpečení_podm._vykonávania_aktivačnej_činnosti_
formou_dobrov._služby_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.05 MB

28.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_47_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf775.46 KB

pdfZmluva_o_poskytovaní_statutarnych_auditorskych_sluzieb_2020.PDF1.12 MB

pdfPriloha_k_zmluve_o_poskytovaní_auditorskych_sluzieb.PDF604.70 KB

30.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2021_medzi_Ján_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf149.56 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
904.73 KB

pdfUkončenie_dohody_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
333.77 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2021_medzi_Daniela_
Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.55 KB

06.04.2021

pdfDohoda_č._1_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Lesné_a_pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
454.30 KB

pdfDohoda_č._2_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Pozemkové_spoločenstvo_Harvelka.pdf
476.28 KB

07.04.2021

pdfZmluva_č._3_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
TJ_SLOVAN_a_obec_Nova_Bystrica.pdf
151.03 KB

14.04.2021

pdfRámcová_zmluva_o_dodávke_kancelárskych_potrieb_medzi_
STAVPAP_s.r.o._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.86 MB

22.04.2021

pdfZmluva_o_pripojení_zariadenia_užívateľa_sús._do_distrib._sús._
uzatvorená_medzi_Obcou_Nová_Bystrica_a_SSD_a.pdf
1.10 MB

27.04.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1125_2021_medzi_
Marcela_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.13 KB

28.04.2021

pdfZmluva_č._289_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Mgr._Malacha_Miroslav.pdf
422.04 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2021_medzi_Mária_Hančínová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.18 KB

29.04.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecnýc_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Helena_Šumská.pdf
666.08 KB

pdfZmluva_c._7_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_FS_Bystrica_z_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
141.61 KB

30.04.2021

pdfZmluva_c.__5_2021_o_poskyt._dotacie_podla_VZN_OZ_Klub_Turistov_
NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
142.32 KB

pdfZmluva_č.6_2021_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_FS_
Dolinka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
140.51 KB

pdfZmluva_č._10_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnicová_V.pdf97.54 KB

pdfZmluva_č._11_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_M.pdf97.26 KB

pdfZmluva_č._12_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf97.88 KB

pdfZmluva_č._13_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuric_M.pdf98.15 KB

pdfZmluva_č._14_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lompart_O.pdf97.99 KB

pdfZmluva_č._15_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pastva_J.pdf97.67 KB

pdfZmluva_č._16_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Miháliková_A.pdf98.67 KB

pdfZmluva_č._17_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ondrovičová_A.pdf98.40 KB

pdfZmluva_č._18_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_J.pdf98.19 KB

pdfZmluva_č._19_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Masnica_D.pdf98.24 KB

pdfZmluva_č._20_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiak_A.pdf98.02 KB

pdfZmluva_č._21_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patylová_M.pdf97.91 KB

pdfZmluva_č._22_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Mária_Š.pdf97.46 KB

pdfZmluva_č._23_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporinská_M.pdf98.16 KB

pdfZmluva_č._24_2021_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_L.pdf98.21 KB