Zmluvy

01.03.2017

pdfDohoda_č._171952A44_medzi_Úradom_práce_sociálnych
_vecí_a_rodiny_Čadca_a_obcou_Nová_Bystrica.pdf
812.71 KB

pdfSR_Ministerstvo_vnútra_SR_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_Obec_Nová_Bystrica__Ing._arch._Peter_Nezval.pdf366.53 KB

07.03.2017

pdfDohoda_č._1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
631.37 KB

pdfDohoda_č._2_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Poľovnícke_združenie_Brízgalky.pdf
699.18 KB

pdfDohoda_č._3_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Školská_rada_pri_ZŠ_s_MŠ.pdf
702.20 KB

pdfDohoda_č._4_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Rapáň_Iveta_Rapáňová.pdf
754.57 KB

08.03.2017

pdfZmluva_č._246_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Belák_Miroslav.pdf
243.13 KB

10.03.2017

pdfKupná_zmluva_č._5__2017__Obec_Nová_Bystrica__
_Mária_Miháliková.pdf
414.03 KB

13.03.2017

pdfZmluva_dodatok_ku_zmluve_pri_zbere_odpadov
______INTA__s_r_o______Nová_Bystrica.pdf
764.88 KB

15.03.2017

pdfKúpna_zmluva_č_6__2016____Obec_Nová_Bystrica_____Emil
_Fulier_a_manž._Júlia_Fulierova.pdf
427.95 KB

30.03.2017

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_bytu_v_bytovke_1126_Nova_
Bystrica_medzi_Silvia_Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
129.1 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2017_medzi_Dusan_Pagac_
Zuzana_Pagacova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
673.25 KB

31.03.2017

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_o_výpožičke__Ministerstvo_vnútra_SR
_____Obec_Nová_Bystrica.pdf
187.32 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2017_medzi_Jan_Boris_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
658.36 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2017_medzi_Helena_Kasubova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
582.37 KB

pdfZmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_medzi_Zdruzenie
_BIELA_ORAVA_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.97 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2017_medzi_Marcela
_Čierňavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
577.70 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Peter_Slivka_a_
Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
200.82 KB

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB

Zmluvy

01.03.2017

pdfDohoda_č._171952A44_medzi_Úradom_práce_sociálnych
_vecí_a_rodiny_Čadca_a_obcou_Nová_Bystrica.pdf
812.71 KB

pdfSR_Ministerstvo_vnútra_SR_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_Obec_Nová_Bystrica__Ing._arch._Peter_Nezval.pdf366.53 KB

07.03.2017

pdfDohoda_č._1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
631.37 KB

pdfDohoda_č._2_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Poľovnícke_združenie_Brízgalky.pdf
699.18 KB

pdfDohoda_č._3_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Školská_rada_pri_ZŠ_s_MŠ.pdf
702.20 KB

pdfDohoda_č._4_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Rapáň_Iveta_Rapáňová.pdf
754.57 KB

08.03.2017

pdfZmluva_č._246_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Belák_Miroslav.pdf
243.13 KB

10.03.2017

pdfKupná_zmluva_č._5__2017__Obec_Nová_Bystrica__
_Mária_Miháliková.pdf
414.03 KB

13.03.2017

pdfZmluva_dodatok_ku_zmluve_pri_zbere_odpadov
______INTA__s_r_o______Nová_Bystrica.pdf
764.88 KB

15.03.2017

pdfKúpna_zmluva_č_6__2016____Obec_Nová_Bystrica_____Emil
_Fulier_a_manž._Júlia_Fulierova.pdf
427.95 KB

30.03.2017

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_bytu_v_bytovke_1126_Nova_
Bystrica_medzi_Silvia_Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
129.1 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2017_medzi_Dusan_Pagac_
Zuzana_Pagacova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
673.25 KB

31.03.2017

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_o_výpožičke__Ministerstvo_vnútra_SR
_____Obec_Nová_Bystrica.pdf
187.32 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2017_medzi_Jan_Boris_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
658.36 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2017_medzi_Helena_Kasubova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
582.37 KB

pdfZmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_medzi_Zdruzenie
_BIELA_ORAVA_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.97 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2017_medzi_Marcela
_Čierňavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
577.70 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Peter_Slivka_a_
Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
200.82 KB

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB