Zmluvy

14.09.2017

pdfDohoda_c._15_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
602.66 KB

pdfDohoda_c._16_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
590.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu__3_1125_2017_medzi
_Milan_Urban_Katarina_Urbanova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
654.28 KB

 

18.09.2017

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_sd_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
627.16 KB

19.09.2017

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_PS_
Riecnica_Horna_Tizina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
170.77 KB

30.09.2017

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi_
Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
993.97 KB

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi
_Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
764.59 KB

30.09.2017

pdfZmluva_c._233_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_medzi_
ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
252.17 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2017_medzi_Zuzana_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.4 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu___8_1125_2017_medzi_Jan_Kuniak_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
673.63 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1126_2017_medzi_Renata_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.69 KB

pdfZmluva_č._12_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šustek_A.pdf348.46 KB

pdfZmluva_č._13_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cingelová_M.pdf348.21 KB

pdfZmluva_č._14_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_M.pdf347.21 KB

pdfZmluva_č._15_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf348.68 KB

pdfZmluva_č._16_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakula_S.pdf357.52 KB

pdfZmluva_č._17_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strapáč_L.pdf345.49 KB

 pdfZmluva_č._18_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf347.67 KB

pdfZmluva_č._19_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_J.pdf350.62 KB

pdfZmluva_č._20_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf352.77 KB

pdfZmluva_č._21_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf345.66 KB

pdfZmluva_č._22_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf347.36 KB

pdfZmluva_č._23_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf345.82 KB

pdfZmluva_č._24_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf348.55 KB

pdfZmluva_č._25_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patyla_R.pdf350.86 KB

pdfZmluva_č._26_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_M.pdf355.52 KB

pdfZmluva_č._28_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_J.pdf356.00 KB

pdfZmluva_č._29_2017_B_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf353.72 KB

07.08.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_
medzi_TJ_Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
164.09 KB

15.08.2017
pdfZmluvy_o_združenej_dodávke_elektriny_
medzi_SSE_as_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
278.18 KB

pdfDodatok_c._6_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_
Silvia_Poliackova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
144.77 KB

pdfDohoda_c._17_19_52A_212_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania
_aktivacnej_cinnosti_formou_dobrovolnickej_sluzby_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_UPSVaR_Cadca.pdf
497.79 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Olga_Granatova_a_Milan_Hulak.pdf
503.38 KB

pdfZmluva_c._251_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec_
Nova_Bystrica_a_Zovinova_Darina.pdf
239.41 KB

pdfZmluva_c._252_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec
_Nova_Bystrica_a_Khol_Michal.pdf
246.08 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2017_medzi_Bozena
_Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
614.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_c._2_1126_2017_medzi_
Natalia_Detkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
652.75 KB

pdfZmluva_c._256_o_dodavke_pitnej_vody_z_ver._vodovodu_medzi_
Peter_Hofer_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
286.25 KB

19.08.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Altánok.pdf
200.89 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Informacna_tabulky.pdf
207.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Rajd.pdf
231.72 KB

31.08.2017

pdfZmluva_c._257_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Vojtusova_Marta_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
257.14 KB

pdfZmluva_c._258_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Sadibol_Justin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
260.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2017_medzi_Petrekova_
Nikola_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
664.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_10_1126_2017_medzi_
Lucia_Podstavkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
651.32 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_a_Licencna_zmluva
_c._2000_376_medzi_Remek_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
920.79 KB

01.06.2017

pdfKupna_zmluva_c_7_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Sadibol.pdf391.6 KB

 

05.06.2017

pdfZmluva_c.2_najomna_2017_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Matej_Maruška.pdf302.52 KB

pdfZmluva_c_1__2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.pdf185.05 KB

pdfZmluva_c_10__2017_O_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_DHZ_Vychylovka.pdf
187.32 KB

pdfDohoda_c._06_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia
_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Pozemkove_spolocenstvo_J._Kasak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
600.53 KB

pdfDohoda_c._07_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_
DK_v_Novej_Bystrici_medzi_LaP_spolocenstvo_Harvelka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
605.38 KB

pdfDohoda_c._08_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
620.9 KB

pdfDohoda_c._09_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
736.12 KB

pdfDohoda_c._10_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_TJ_Slovan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
616.66 KB

pdfDohoda_c._11_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Romanik_Tomas_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
717.3 KB

pdfDohoda_c._12_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Petrekova_Alena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
606.46 KB

pdfDohoda_c._13_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Strenitzerofva_Katarina__a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.29 KB

pdfDohoda_c._14_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v
_Novej_Bystrici_medzi_Sluciak_Jozefa_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
694.42 KB

 

12.06.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu____4__1053__2017____obec_Nová_Bystrica
_a_Štefánia_Petreková.pdf
387.91 KB

13.06.2017

pdfZmluva_c_2__2017__o_poskyt._dotacie_podla_platneho_VZN_c_1__2012_Obec
_Nova_Bystrica__Únia_nevidiacich_a_slabozrakých_Slovenka_ZO_č_8_Čadca.pdf
194.91 KB

pdfZMLUVA_c_147100___Obec_Nová_Bystrica_______Dobrovoľná_požiarná_
ochrana_SR.pdf
338.81 KB

pdfZMLUVA_c_147101_____Obec_Nová_Bystrica___Dobrovoľná_požiarná_o
chrana_SR.pdf
339.34 KB

15.06.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2017_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf213.53 KB

 28.06.2017

pdfDohoda_o_urovnaní_k_poistnej_zmluve_č._2401585569_Obec_nová_Bystrica___Generali_Poisťovňa_a.pdf591.21 KB

Zmluvy

14.09.2017

pdfDohoda_c._15_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
602.66 KB

pdfDohoda_c._16_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia
_DK_v_NB_medzi_LANTASTIK_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
590.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu__3_1125_2017_medzi
_Milan_Urban_Katarina_Urbanova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
654.28 KB

 

18.09.2017

pdfSponzorska_zmluva_medzi_Coop_Jednota_Cadca_sd_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
627.16 KB

19.09.2017

pdfZmluva_o_reklamnej_cinnosti_a_propagacii_medzi_PS_
Riecnica_Horna_Tizina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
170.77 KB

30.09.2017

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi_
Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
993.97 KB

pdfNajomna_zmluva_c._00721_2017_PNZ_P40185_17.00_medzi
_Slovensky_pozemkovy_fond_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
764.59 KB

30.09.2017

pdfZmluva_c._233_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_medzi_
ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
252.17 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2017_medzi_Zuzana_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.4 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu___8_1125_2017_medzi_Jan_Kuniak_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
673.63 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1126_2017_medzi_Renata_Ciernavova_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.69 KB

pdfZmluva_č._12_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šustek_A.pdf348.46 KB

pdfZmluva_č._13_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cingelová_M.pdf348.21 KB

pdfZmluva_č._14_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_M.pdf347.21 KB

pdfZmluva_č._15_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf348.68 KB

pdfZmluva_č._16_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vakula_S.pdf357.52 KB

pdfZmluva_č._17_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strapáč_L.pdf345.49 KB

 pdfZmluva_č._18_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmúrová_M.pdf347.67 KB

pdfZmluva_č._19_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_J.pdf350.62 KB

pdfZmluva_č._20_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Režová_M.pdf352.77 KB

pdfZmluva_č._21_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf345.66 KB

pdfZmluva_č._22_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf347.36 KB

pdfZmluva_č._23_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf345.82 KB

pdfZmluva_č._24_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_V.pdf348.55 KB

pdfZmluva_č._25_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Patyla_R.pdf350.86 KB

pdfZmluva_č._26_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_M.pdf355.52 KB

pdfZmluva_č._28_2017_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_J.pdf356.00 KB

pdfZmluva_č._29_2017_B_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf353.72 KB

07.08.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_
medzi_TJ_Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
164.09 KB

15.08.2017
pdfZmluvy_o_združenej_dodávke_elektriny_
medzi_SSE_as_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
278.18 KB

pdfDodatok_c._6_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_
Silvia_Poliackova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
144.77 KB

pdfDohoda_c._17_19_52A_212_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania
_aktivacnej_cinnosti_formou_dobrovolnickej_sluzby_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_UPSVaR_Cadca.pdf
497.79 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Olga_Granatova_a_Milan_Hulak.pdf
503.38 KB

pdfZmluva_c._251_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec_
Nova_Bystrica_a_Zovinova_Darina.pdf
239.41 KB

pdfZmluva_c._252_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec
_Nova_Bystrica_a_Khol_Michal.pdf
246.08 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2017_medzi_Bozena
_Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
614.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_c._2_1126_2017_medzi_
Natalia_Detkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
652.75 KB

pdfZmluva_c._256_o_dodavke_pitnej_vody_z_ver._vodovodu_medzi_
Peter_Hofer_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
286.25 KB

19.08.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Altánok.pdf
200.89 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Informacna_tabulky.pdf
207.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Rajd.pdf
231.72 KB

31.08.2017

pdfZmluva_c._257_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Vojtusova_Marta_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
257.14 KB

pdfZmluva_c._258_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Sadibol_Justin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
260.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2017_medzi_Petrekova_
Nikola_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
664.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_10_1126_2017_medzi_
Lucia_Podstavkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
651.32 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_a_Licencna_zmluva
_c._2000_376_medzi_Remek_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
920.79 KB

01.06.2017

pdfKupna_zmluva_c_7_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Sadibol.pdf391.6 KB

 

05.06.2017

pdfZmluva_c.2_najomna_2017_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Matej_Maruška.pdf302.52 KB

pdfZmluva_c_1__2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.pdf185.05 KB

pdfZmluva_c_10__2017_O_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_DHZ_Vychylovka.pdf
187.32 KB

pdfDohoda_c._06_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia
_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Pozemkove_spolocenstvo_J._Kasak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
600.53 KB

pdfDohoda_c._07_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_
DK_v_Novej_Bystrici_medzi_LaP_spolocenstvo_Harvelka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
605.38 KB

pdfDohoda_c._08_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
620.9 KB

pdfDohoda_c._09_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
736.12 KB

pdfDohoda_c._10_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_TJ_Slovan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
616.66 KB

pdfDohoda_c._11_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Romanik_Tomas_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
717.3 KB

pdfDohoda_c._12_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Petrekova_Alena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
606.46 KB

pdfDohoda_c._13_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Strenitzerofva_Katarina__a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.29 KB

pdfDohoda_c._14_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v
_Novej_Bystrici_medzi_Sluciak_Jozefa_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
694.42 KB

 

12.06.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu____4__1053__2017____obec_Nová_Bystrica
_a_Štefánia_Petreková.pdf
387.91 KB

13.06.2017

pdfZmluva_c_2__2017__o_poskyt._dotacie_podla_platneho_VZN_c_1__2012_Obec
_Nova_Bystrica__Únia_nevidiacich_a_slabozrakých_Slovenka_ZO_č_8_Čadca.pdf
194.91 KB

pdfZMLUVA_c_147100___Obec_Nová_Bystrica_______Dobrovoľná_požiarná_
ochrana_SR.pdf
338.81 KB

pdfZMLUVA_c_147101_____Obec_Nová_Bystrica___Dobrovoľná_požiarná_o
chrana_SR.pdf
339.34 KB

15.06.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2017_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf213.53 KB

 28.06.2017

pdfDohoda_o_urovnaní_k_poistnej_zmluve_č._2401585569_Obec_nová_Bystrica___Generali_Poisťovňa_a.pdf591.21 KB