Zmluvy

01.06.2017

pdfKupna_zmluva_c_7_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Sadibol.pdf391.6 KB

 

05.06.2017

pdfZmluva_c.2_najomna_2017_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Matej_Maruška.pdf302.52 KB

pdfZmluva_c_1__2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.pdf185.05 KB

pdfZmluva_c_10__2017_O_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_DHZ_Vychylovka.pdf
187.32 KB

pdfDohoda_c._06_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia
_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Pozemkove_spolocenstvo_J._Kasak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
600.53 KB

pdfDohoda_c._07_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_
DK_v_Novej_Bystrici_medzi_LaP_spolocenstvo_Harvelka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
605.38 KB

pdfDohoda_c._08_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
620.9 KB

pdfDohoda_c._09_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
736.12 KB

pdfDohoda_c._10_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_TJ_Slovan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
616.66 KB

pdfDohoda_c._11_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Romanik_Tomas_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
717.3 KB

pdfDohoda_c._12_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Petrekova_Alena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
606.46 KB

pdfDohoda_c._13_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Strenitzerofva_Katarina__a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.29 KB

pdfDohoda_c._14_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v
_Novej_Bystrici_medzi_Sluciak_Jozefa_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
694.42 KB

 

12.06.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu____4__1053__2017____obec_Nová_Bystrica
_a_Štefánia_Petreková.pdf
387.91 KB

13.06.2017

pdfZmluva_c_2__2017__o_poskyt._dotacie_podla_platneho_VZN_c_1__2012_Obec
_Nova_Bystrica__Únia_nevidiacich_a_slabozrakých_Slovenka_ZO_č_8_Čadca.pdf
194.91 KB

pdfZMLUVA_c_147100___Obec_Nová_Bystrica_______Dobrovoľná_požiarná_
ochrana_SR.pdf
338.81 KB

pdfZMLUVA_c_147101_____Obec_Nová_Bystrica___Dobrovoľná_požiarná_o
chrana_SR.pdf
339.34 KB

15.06.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2017_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf213.53 KB

 28.06.2017

pdfDohoda_o_urovnaní_k_poistnej_zmluve_č._2401585569_Obec_nová_Bystrica___Generali_Poisťovňa_a.pdf591.21 KB

01.03.2017

pdfDohoda_č._171952A44_medzi_Úradom_práce_sociálnych
_vecí_a_rodiny_Čadca_a_obcou_Nová_Bystrica.pdf
812.71 KB

pdfSR_Ministerstvo_vnútra_SR_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_Obec_Nová_Bystrica__Ing._arch._Peter_Nezval.pdf366.53 KB

07.03.2017

pdfDohoda_č._1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
631.37 KB

pdfDohoda_č._2_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Poľovnícke_združenie_Brízgalky.pdf
699.18 KB

pdfDohoda_č._3_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Školská_rada_pri_ZŠ_s_MŠ.pdf
702.20 KB

pdfDohoda_č._4_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Rapáň_Iveta_Rapáňová.pdf
754.57 KB

08.03.2017

pdfZmluva_č._246_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Belák_Miroslav.pdf
243.13 KB

10.03.2017

pdfKupná_zmluva_č._5__2017__Obec_Nová_Bystrica__
_Mária_Miháliková.pdf
414.03 KB

13.03.2017

pdfZmluva_dodatok_ku_zmluve_pri_zbere_odpadov
______INTA__s_r_o______Nová_Bystrica.pdf
764.88 KB

15.03.2017

pdfKúpna_zmluva_č_6__2016____Obec_Nová_Bystrica_____Emil
_Fulier_a_manž._Júlia_Fulierova.pdf
427.95 KB

30.03.2017

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_bytu_v_bytovke_1126_Nova_
Bystrica_medzi_Silvia_Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
129.1 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2017_medzi_Dusan_Pagac_
Zuzana_Pagacova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
673.25 KB

31.03.2017

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_o_výpožičke__Ministerstvo_vnútra_SR
_____Obec_Nová_Bystrica.pdf
187.32 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2017_medzi_Jan_Boris_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
658.36 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2017_medzi_Helena_Kasubova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
582.37 KB

pdfZmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_medzi_Zdruzenie
_BIELA_ORAVA_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.97 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2017_medzi_Marcela
_Čierňavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
577.70 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Peter_Slivka_a_
Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
200.82 KB

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB

Zmluvy

01.06.2017

pdfKupna_zmluva_c_7_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Jan_Sadibol.pdf391.6 KB

 

05.06.2017

pdfZmluva_c.2_najomna_2017_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Matej_Maruška.pdf302.52 KB

pdfZmluva_c_1__2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_DHZ_Nova_Bystrica.pdf185.05 KB

pdfZmluva_c_10__2017_O_poskytnuti_dotacie_medzi_Obec_Nova_Bystrica
_a_DHZ_Vychylovka.pdf
187.32 KB

pdfDohoda_c._06_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia
_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Pozemkove_spolocenstvo_J._Kasak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
600.53 KB

pdfDohoda_c._07_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_
DK_v_Novej_Bystrici_medzi_LaP_spolocenstvo_Harvelka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
605.38 KB

pdfDohoda_c._08_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
620.9 KB

pdfDohoda_c._09_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
736.12 KB

pdfDohoda_c._10_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_TJ_Slovan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
616.66 KB

pdfDohoda_c._11_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Romanik_Tomas_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
717.3 KB

pdfDohoda_c._12_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Petrekova_Alena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
606.46 KB

pdfDohoda_c._13_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v_
Novej_Bystrici_medzi_Strenitzerofva_Katarina__a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
583.29 KB

pdfDohoda_c._14_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadienia_DK_v
_Novej_Bystrici_medzi_Sluciak_Jozefa_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
694.42 KB

 

12.06.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu____4__1053__2017____obec_Nová_Bystrica
_a_Štefánia_Petreková.pdf
387.91 KB

13.06.2017

pdfZmluva_c_2__2017__o_poskyt._dotacie_podla_platneho_VZN_c_1__2012_Obec
_Nova_Bystrica__Únia_nevidiacich_a_slabozrakých_Slovenka_ZO_č_8_Čadca.pdf
194.91 KB

pdfZMLUVA_c_147100___Obec_Nová_Bystrica_______Dobrovoľná_požiarná_
ochrana_SR.pdf
338.81 KB

pdfZMLUVA_c_147101_____Obec_Nová_Bystrica___Dobrovoľná_požiarná_o
chrana_SR.pdf
339.34 KB

15.06.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2017_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf213.53 KB

 28.06.2017

pdfDohoda_o_urovnaní_k_poistnej_zmluve_č._2401585569_Obec_nová_Bystrica___Generali_Poisťovňa_a.pdf591.21 KB

01.03.2017

pdfDohoda_č._171952A44_medzi_Úradom_práce_sociálnych
_vecí_a_rodiny_Čadca_a_obcou_Nová_Bystrica.pdf
812.71 KB

pdfSR_Ministerstvo_vnútra_SR_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.24 KB

pdfZmluva_o_dielo_Obec_Nová_Bystrica__Ing._arch._Peter_Nezval.pdf366.53 KB

07.03.2017

pdfDohoda_č._1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
631.37 KB

pdfDohoda_č._2_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Poľovnícke_združenie_Brízgalky.pdf
699.18 KB

pdfDohoda_č._3_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Školská_rada_pri_ZŠ_s_MŠ.pdf
702.20 KB

pdfDohoda_č._4_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Rapáň_Iveta_Rapáňová.pdf
754.57 KB

08.03.2017

pdfZmluva_č._246_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Belák_Miroslav.pdf
243.13 KB

10.03.2017

pdfKupná_zmluva_č._5__2017__Obec_Nová_Bystrica__
_Mária_Miháliková.pdf
414.03 KB

13.03.2017

pdfZmluva_dodatok_ku_zmluve_pri_zbere_odpadov
______INTA__s_r_o______Nová_Bystrica.pdf
764.88 KB

15.03.2017

pdfKúpna_zmluva_č_6__2016____Obec_Nová_Bystrica_____Emil
_Fulier_a_manž._Júlia_Fulierova.pdf
427.95 KB

30.03.2017

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_o_najme_bytu_v_bytovke_1126_Nova_
Bystrica_medzi_Silvia_Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
129.1 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1125_2017_medzi_Dusan_Pagac_
Zuzana_Pagacova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
673.25 KB

31.03.2017

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_o_výpožičke__Ministerstvo_vnútra_SR
_____Obec_Nová_Bystrica.pdf
187.32 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1126_2017_medzi_Jan_Boris_a_Obec
_Nova_Bystrica.pdf
658.36 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1125_2017_medzi_Helena_Kasubova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
582.37 KB

pdfZmluva_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_medzi_Zdruzenie
_BIELA_ORAVA_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.97 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1125_2017_medzi_Marcela
_Čierňavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
577.70 KB

pdfDodatok_c._4_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_Peter_Slivka_a_
Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
200.82 KB

06.02.2017

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_1.pdf279.96 KB

pdfZmluva_o_združenej_dodávke_elektriny_2.pdf272.11 KB

pdfKúpna_zmluva_č._1__2017.pdf405.22 KB

pdfKúpna_zmluva_č._4__2017.pdf399.3 KB

pdfZámenná_zmluva_č._1__2017.pdf288.97 KB

pdfZmluva_c._10_2016_o_poskytnuti_dotacie_-_
Slovakia_Art_Plus_oz.PDF
174.53 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Ing._Pavol_Suty_-_EKOSTAV.PDF
371.13 KB

pdfZmluva_o_manazmente_projektu_-_
MP_Profit_PB_sro.PDF
345.48 KB

09.02.2017

pdfKúpna_zmluva_č_2__2017.pdf431.51 KB

pdfKúpná_zmluva_č_3__2017.pdf444.16 KB

17.02.2017

pdfDohoda_c._1_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Ciernava_Vladimir_a_manz._Jana.PDF
227.83 KB

pdfDohoda_c._2_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Stary_diel_NB.PDF
44.9 KB

pdfDohoda_c._3_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Sadibolova_Jana.PDF
45.45 KB

pdfDohoda_c._4_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a
_zariadenia_DK_v_NB_-_Polovnicke_zdruzenie_Brizgalky.PDF
46.41 KB

pdfDohoda_c._5_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_NB_-_Skolska_rada_pri_ZS_s_MS_Vychylovka.PDF
69.12 KB

pdfXANAX_Zmluva_odielo_201635.pdf326.88 KB

pdfXANAX_Zmluva_o_dielo_201633.pdf263.38 KB

pdfZmluva_o_uzatvorení_budúcej_kúpnej_zmluvy_OBEC_NOVÁ_BYSTRICA
___DORČIAK_MARTIN.pdf
276.01 KB

22.02.2017

pdfZmluva_c._3_naj_2016_o_docasnom_uzivani_neb.
_priestorov_Danie_Pavlík.PDF
220.35 KB

24.02.2017

pdfZmluva_c._5_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_FS_Bystrica
_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
171.96 KB
 

pdfZmluva_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_TJ_Slovan_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
228.77 KB

pdfZmluva_c._6_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi_ZOSZ_
vcelarov_SB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
172.7 KB