Zmluvy

08.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1125_2018_medzi
_Iveta_Ligdova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.72 KB

12.12.2017

pdfZmluva_o_dodávke_plynu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_SPP_as.pdf
489.94 KB

14.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1053_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan.pdf
174.46 KB

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_d
otacie_medzi_TJ_Slovan_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
212.10 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1126_2018_medzi_Silvia_
Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
578.03 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_najme_bytu_7_1053_2017_
medzi_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
204.39 KB

pdfZmluva_č._261_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec
_Nová_Bystrica_a_Kulas_František.pdf
244.21 KB

18.12.2017

pdfKupna_zmluva_c._9_2017_medzi_Stanislav_Sadibol
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
568.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast1.pdf
983.13 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast2.pdf
967.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast3.pdf
476.99 KB

21.12.2017

pdfDohoda_c._17_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Alzbeta_Cadrova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
677.43 KB

pdfDohoda_c._18_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Adamcova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
811.72 KB

pdfDohoda_c._19_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Klub_turistov_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
711.25 KB

pdfDohoda_c._20_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
709.99 KB

pdfDohoda_c._21_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_ZO_JDS_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
722.07 KB

pdfDohoda_c._22_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
710.60 KB

pdfDohoda_c._23_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadeni
a_DK_v_NB_medzi_ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
714.89 KB

pdfDohoda_c._24_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
DK_v_NB_medzi_DHZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
687.44 KB

pdfDohoda_c._25_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_DK
_v_NB_medzi_Adamcova_Katarina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
699.68 KB

28.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1125_2018_medzi_Maria_Grigova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
241.75 KB

 

 03.11.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1125_2017_medzi_Obec_Nova
_Bystrica_a_Michal_Ponistiak.pdf
175.47 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Kaplnka.pdf261.18 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PZ_Drevenica.pdf263.00 KB

pdfZmluva_o_posk._služieb-Agentura_Europa-AnalyzaŽoNFP.pdf197.72 KB

pdfOBJEDNÁVKA_CA_AKTIV_-_preklady_k_ŽoNFP.pdf306.75 KB

06.11.2017

pdfZmluva_o_dielo_na_prevadzanie_zimnej_udrzby_medzi_Peter_
Kovac_a_Obecny_podnik_stav._-_pol._a_lesnej_vyroby_sro.pdf
178.69 KB

20.11.2017

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part1.pdf974.78 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part2.pdf996.58 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part3.pdf1021.07 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part4.pdf988.53 KB

24.11.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._10_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_DHZ_Vychylovka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
176.48 KB

pdfDodatok_c._1_k_zmluve_o_manazmente_projektu_medzi_MP
_Profit_PB_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
181.22 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1126_2017_medzi_Marian_Halvonik
_Adnrea_Halvonikova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.18 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_medzi_Agentura_Europa_
sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.59 KB

28.11.2017

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_Ivan
_Sadibol_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
475.36 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_
Lubomir_Šadibol_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
525.84 KB

pdfZmluva_c._260_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho
_vodovodu_medzi_Mokrysova_Barbora_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
255.67 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi
_FEMARSTAV_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
503.63 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_
MTJSK_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
494.37 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo_zimna_udrzba_medzi_Jan
_Pavelek_a_Obec_Nova_Bystrica_.pdf
333.79 KB

30.11.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_COOP_Jednota_Cadca_sd_a_
Obecny_podnik_stav-polnoh._a_lesnej_vyroby_sro_o_zimnej_udrzba.pdf
193.93 KB

07.08.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_
medzi_TJ_Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
164.09 KB

15.08.2017
pdfZmluvy_o_združenej_dodávke_elektriny_
medzi_SSE_as_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
278.18 KB

pdfDodatok_c._6_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_
Silvia_Poliackova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
144.77 KB

pdfDohoda_c._17_19_52A_212_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania
_aktivacnej_cinnosti_formou_dobrovolnickej_sluzby_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_UPSVaR_Cadca.pdf
497.79 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Olga_Granatova_a_Milan_Hulak.pdf
503.38 KB

pdfZmluva_c._251_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec_
Nova_Bystrica_a_Zovinova_Darina.pdf
239.41 KB

pdfZmluva_c._252_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec
_Nova_Bystrica_a_Khol_Michal.pdf
246.08 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2017_medzi_Bozena
_Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
614.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_c._2_1126_2017_medzi_
Natalia_Detkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
652.75 KB

pdfZmluva_c._256_o_dodavke_pitnej_vody_z_ver._vodovodu_medzi_
Peter_Hofer_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
286.25 KB

19.08.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Altánok.pdf
200.89 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Informacna_tabulky.pdf
207.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Rajd.pdf
231.72 KB

31.08.2017

pdfZmluva_c._257_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Vojtusova_Marta_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
257.14 KB

pdfZmluva_c._258_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Sadibol_Justin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
260.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2017_medzi_Petrekova_
Nikola_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
664.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_10_1126_2017_medzi_
Lucia_Podstavkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
651.32 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_a_Licencna_zmluva
_c._2000_376_medzi_Remek_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
920.79 KB

Zmluvy

08.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_4_1125_2018_medzi
_Iveta_Ligdova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
174.72 KB

12.12.2017

pdfZmluva_o_dodávke_plynu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_SPP_as.pdf
489.94 KB

14.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1053_2018_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan.pdf
174.46 KB

pdfDodatok_c._2_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_d
otacie_medzi_TJ_Slovan_z_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
212.10 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1126_2018_medzi_Silvia_
Kuricova_Michal_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
578.03 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_najme_bytu_7_1053_2017_
medzi_Zuzana_Kotvasova_a_Jozef_Radostan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
204.39 KB

pdfZmluva_č._261_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_Obec
_Nová_Bystrica_a_Kulas_František.pdf
244.21 KB

18.12.2017

pdfKupna_zmluva_c._9_2017_medzi_Stanislav_Sadibol
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
568.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast1.pdf
983.13 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast2.pdf
967.77 KB

pdfPoistna_zmluva_c._2405892682_medzi_Generali_Poistovna
_as_a_Obec_Nova_Bystrica_cast3.pdf
476.99 KB

21.12.2017

pdfDohoda_c._17_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Alzbeta_Cadrova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
677.43 KB

pdfDohoda_c._18_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Adamcova_Bozena_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
811.72 KB

pdfDohoda_c._19_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Klub_turistov_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
711.25 KB

pdfDohoda_c._20_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Milan_Rucek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
709.99 KB

pdfDohoda_c._21_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestoro
v_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_ZO_JDS_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
722.07 KB

pdfDohoda_c._22_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov
_a_zariadenia_DK_v_NB_medzi_Lantastik_SK_spol_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
710.60 KB

pdfDohoda_c._23_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadeni
a_DK_v_NB_medzi_ZO_SZZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
714.89 KB

pdfDohoda_c._24_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_
DK_v_NB_medzi_DHZ_NB_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
687.44 KB

pdfDohoda_c._25_2017_o_jednorazovom_prenajati_priestorov_a_zariadenia_DK
_v_NB_medzi_Adamcova_Katarina_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
699.68 KB

28.12.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1125_2018_medzi_Maria_Grigova_
a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
241.75 KB

 

 03.11.2017

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1125_2017_medzi_Obec_Nova
_Bystrica_a_Michal_Ponistiak.pdf
175.47 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Kaplnka.pdf261.18 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PZ_Drevenica.pdf263.00 KB

pdfZmluva_o_posk._služieb-Agentura_Europa-AnalyzaŽoNFP.pdf197.72 KB

pdfOBJEDNÁVKA_CA_AKTIV_-_preklady_k_ŽoNFP.pdf306.75 KB

06.11.2017

pdfZmluva_o_dielo_na_prevadzanie_zimnej_udrzby_medzi_Peter_
Kovac_a_Obecny_podnik_stav._-_pol._a_lesnej_vyroby_sro.pdf
178.69 KB

20.11.2017

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part1.pdf974.78 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part2.pdf996.58 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part3.pdf1021.07 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302021I129-221-10_-_text_Part4.pdf988.53 KB

24.11.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._10_2017_o_poskytnuti_dotacie_medzi
_DHZ_Vychylovka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
176.48 KB

pdfDodatok_c._1_k_zmluve_o_manazmente_projektu_medzi_MP
_Profit_PB_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
181.22 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1126_2017_medzi_Marian_Halvonik
_Adnrea_Halvonikova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.18 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_medzi_Agentura_Europa_
sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
306.59 KB

28.11.2017

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_Ivan
_Sadibol_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
475.36 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_
Lubomir_Šadibol_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
525.84 KB

pdfZmluva_c._260_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho
_vodovodu_medzi_Mokrysova_Barbora_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
255.67 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi
_FEMARSTAV_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
503.63 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo__zimna_udrzba__medzi_
MTJSK_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
494.37 KB

pdfRamcova_zmluva_o_dielo_zimna_udrzba_medzi_Jan
_Pavelek_a_Obec_Nova_Bystrica_.pdf
333.79 KB

30.11.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_COOP_Jednota_Cadca_sd_a_
Obecny_podnik_stav-polnoh._a_lesnej_vyroby_sro_o_zimnej_udrzba.pdf
193.93 KB

07.08.2017

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._8_2017_o_poskytnuti_dotacie_
medzi_TJ_Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
164.09 KB

15.08.2017
pdfZmluvy_o_združenej_dodávke_elektriny_
medzi_SSE_as_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
278.18 KB

pdfDodatok_c._6_k_Zmluve_o_najme_bytu_medzi_
Silvia_Poliackova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
144.77 KB

pdfDohoda_c._17_19_52A_212_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania
_aktivacnej_cinnosti_formou_dobrovolnickej_sluzby_medzi_Obec_Nova_
Bystrica_a_UPSVaR_Cadca.pdf
497.79 KB

pdfKupna_zmluva_c._8_2017_medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_
Olga_Granatova_a_Milan_Hulak.pdf
503.38 KB

pdfZmluva_c._251_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec_
Nova_Bystrica_a_Zovinova_Darina.pdf
239.41 KB

pdfZmluva_c._252_o_dodavke_pitnej_vody_medzi_Obec
_Nova_Bystrica_a_Khol_Michal.pdf
246.08 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2017_medzi_Bozena
_Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
614.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_c._2_1126_2017_medzi_
Natalia_Detkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
652.75 KB

pdfZmluva_c._256_o_dodavke_pitnej_vody_z_ver._vodovodu_medzi_
Peter_Hofer_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
286.25 KB

19.08.2017

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Altánok.pdf
200.89 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Informacna_tabulky.pdf
207.29 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecny_podnik_stav.polnoh._a_lesnej_
vyroby_sro_a_Obec_Nova_Bystrica_-_Rajd.pdf
231.72 KB

31.08.2017

pdfZmluva_c._257_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Vojtusova_Marta_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
257.14 KB

pdfZmluva_c._258_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu
_medzi_Sadibol_Justin_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
260.65 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2017_medzi_Petrekova_
Nikola_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
664.53 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_10_1126_2017_medzi_
Lucia_Podstavkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
651.32 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_sluzieb_a_Licencna_zmluva
_c._2000_376_medzi_Remek_sro_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
920.79 KB