Zmluvy

11.09.2018

pdfZmluva_o_reklamnej_činnosti_uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica
_a_Pozemkové_spoločenstvo_Riečnica_-_Horná_Tižina_p.pdf
169.56 KB

14.09.2018

pdfZmluva_c._11_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
Jednota_dochodcov_na_Slovensku_Mestska_organizacia_Cadca_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
34.24 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
792.13 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
862.77 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part3.pdf
940.65 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part4.pdf
664.33 KB

18.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2018_medzi_
Zuzana_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.93 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_č._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
c._1_2012_medzi_Obcou_Nova_Bystrica_a__
TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
292.32 KB

21.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_2_1053_2018_medzi_Jakub_Žovin_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.79 KB

26.09.2018

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podpor
u_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom
_zamestnani_uzatvorena_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
955.88 KB

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu
_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom_zamestnani_uzatvoren
a_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
335.69 KB

 30.09.2018

pdfZmluva_č._23_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf344.30 KB

pdfZmluva_č._24_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.85 KB

pdfZmluva_č._25_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf353.11 KB

pdfZmluva_č._26_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf358.29 KB

pdfZmluva_č._27_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf348.62 KB

pdfZmluva_č._28_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf350.09 KB

pdfZmluva_č._29_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.94 KB

pdfZmluva_č._30_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_M.pdf388.77 KB

pdfZmluva_č._31_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňava_J.pdf355.61 KB

pdfZmluva_č._32_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf368.05 KB

pdfZmluva_č._33_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_A.pdf342.62 KB

pdfZmluva_č._34_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf339.47 KB

pdfZmluva_č._35_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_E.pdf358.21 KB

pdfZmluva_č._36_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_E.pdf339.76 KB

pdfZmluva_č._37_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_M.pdf340.45 KB

pdfZmluva_č._38_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Brňáková_Š.pdf349.40 KB

pdfZmluva_č._39_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf354.97 KB

pdfZmluva_č._40_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podhorská_A.pdf355.47 KB

pdfZmluva_č._39_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf353.74 KB

 

02.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_3_1125_2018_medzi_
Milan_Urban_a_Katarina_Urbanova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.68 KB

04.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._1_2018_OSaS_K_2.5__
ZSK_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
473.90 KB

pdfZmluva_o_buducej_kupnej_zmluvy_medzi_Joze
f_Jonek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
859.86 KB

06.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1125_2018_medzi_
Jan_Kuniak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.67 KB

08.08.2018

pdfZmluva_č._262_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_bystrica_a_Vrábel_Lukáš.pdf
458.45 KB

10.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._V32018K14_ZSK
_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
591.15 KB

15.08.2018

pdfZmluva_č._263_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Granátová_Oľga.pdf
997.13 KB

pdfZmluva_č._264_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Šadibol_Stanislav.pdf
1004.61 KB

21.08.2018

pdfKupno_predajna_zmluva_J_M_Martin_a_Obec_
Nova_Bystrica.PDF
333.29 KB

24.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_č._246_K_OK_2018_
ZSK_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
481.23 KB

30.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1126_2018_1_medzi_
Terezia_Brisudova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.35 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1126_2018_medzi_
Renata_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.96 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2018_medzi_Nikola_
Petrekova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.63 KB

31.08.2018

pdfDohoda_č._17_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Rucek.pdf
521.75 KB

pdfDohoda_č._18_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Natália_Kolenová.pdf
714.80 KB

06.06.2018

pdfKupna_zmluva_c_1_2018_medzi_Marian_Danko
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
397.30 KB

08.06.2018

pdfZmluva_c_39_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Chovanec_Marian.pdf
205.97 KB

pdfOBJEDNAVKA_zo_dna_07.06.2018_Agentura_Europa.pdf256.53 KB

11.06.2018

pdfPoistna_zmluva_skupinoveho_urazoveho_poistenia_c_2406137619
_medzi_Generali_Poistovna_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
390.58 KB

16.06.2018

pdfZmluva_o_prenajme_podia_Estrada_Rybnicka_Sp
_z_o_o_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
31.96 KB

22.06.2018

pdfZmluva_c.JS2018M01649MR_o_prenajme_Johnny_Servis_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
220.98 KB

26.06.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2018_medzi_Bozena_
Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.13 KB

30.06.2018

pdfZmluva_č._9_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pavelková_A.pdf367.61 KB

pdfZmluva_č._10_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf367.50 KB

pdfZmluva_č._11_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf355.05 KB

pdfZmluva_č._12_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_C.pdf363.65 KB

pdfZmluva_č._13_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_Š.pdf360.26 KB

pdfZmluva_č._14_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinská_O.pdf366.37 KB

pdfZmluva_č._15_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantulová_K.pdf356.71 KB

pdfZmluva_č._15_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Beláková_E.pdf363.47 KB

pdfZmluva_č._16_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf356.67 KB

pdfZmluva_č._17_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf363.13 KB

pdfZmluva_č._18_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf358.79 KB

pdfZmluva_č._19_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_ČIerňava_M.pdf347.18 KB

pdfZmluva_č._20_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kováčová_H.pdf371.32 KB

pdfZmluva_č._20_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Heltková_M.pdf358.23 KB

pdfZmluva_č._21_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf356.85 KB

pdfZmluva_č._22_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiaková_Š.pdf378.16 KB

Zmluvy

11.09.2018

pdfZmluva_o_reklamnej_činnosti_uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica
_a_Pozemkové_spoločenstvo_Riečnica_-_Horná_Tižina_p.pdf
169.56 KB

14.09.2018

pdfZmluva_c._11_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
Jednota_dochodcov_na_Slovensku_Mestska_organizacia_Cadca_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
34.24 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
792.13 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
862.77 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_T
opset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part3.pdf
940.65 KB

pdfZmluva_o_poverení_spracuvanim_osobnych_udajov_medzi_
Topset_Solutions_a_Obec_Nova_Bystrica_Part4.pdf
664.33 KB

18.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_1_1125_2018_medzi_
Zuzana_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.93 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_č._1_2018_o_poskytnuti_dotacie_podla_VZN_
c._1_2012_medzi_Obcou_Nova_Bystrica_a__
TJ_Slovan_Nova_Bystrica.PDF
292.32 KB

21.09.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_2_1053_2018_medzi_Jakub_Žovin_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.79 KB

26.09.2018

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podpor
u_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom
_zamestnani_uzatvorena_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
955.88 KB

pdfDohoda_c_18_19_51A2_12_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu
_vytvorenia_pracovneho_miest_v_prvom_pravidelne_platenom_zamestnani_uzatvoren
a_medzi_UPSVAR_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
335.69 KB

 30.09.2018

pdfZmluva_č._23_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf344.30 KB

pdfZmluva_č._24_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.85 KB

pdfZmluva_č._25_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf353.11 KB

pdfZmluva_č._26_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf358.29 KB

pdfZmluva_č._27_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf348.62 KB

pdfZmluva_č._28_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf350.09 KB

pdfZmluva_č._29_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf355.94 KB

pdfZmluva_č._30_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_M.pdf388.77 KB

pdfZmluva_č._31_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňava_J.pdf355.61 KB

pdfZmluva_č._32_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf368.05 KB

pdfZmluva_č._33_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_A.pdf342.62 KB

pdfZmluva_č._34_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kačeriak_A.pdf339.47 KB

pdfZmluva_č._35_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_E.pdf358.21 KB

pdfZmluva_č._36_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pokrývková_E.pdf339.76 KB

pdfZmluva_č._37_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jonek_M.pdf340.45 KB

pdfZmluva_č._38_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Brňáková_Š.pdf349.40 KB

pdfZmluva_č._39_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiak_J.pdf354.97 KB

pdfZmluva_č._40_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podhorská_A.pdf355.47 KB

pdfZmluva_č._39_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf353.74 KB

 

02.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_3_1125_2018_medzi_
Milan_Urban_a_Katarina_Urbanova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.68 KB

04.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._1_2018_OSaS_K_2.5__
ZSK_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
473.90 KB

pdfZmluva_o_buducej_kupnej_zmluvy_medzi_Joze
f_Jonek_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
859.86 KB

06.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_8_1125_2018_medzi_
Jan_Kuniak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.67 KB

08.08.2018

pdfZmluva_č._262_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_bystrica_a_Vrábel_Lukáš.pdf
458.45 KB

10.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._V32018K14_ZSK
_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
591.15 KB

15.08.2018

pdfZmluva_č._263_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Granátová_Oľga.pdf
997.13 KB

pdfZmluva_č._264_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Šadibol_Stanislav.pdf
1004.61 KB

21.08.2018

pdfKupno_predajna_zmluva_J_M_Martin_a_Obec_
Nova_Bystrica.PDF
333.29 KB

24.08.2018

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_č._246_K_OK_2018_
ZSK_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
481.23 KB

30.08.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_5_1126_2018_1_medzi_
Terezia_Brisudova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.35 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_6_1126_2018_medzi_
Renata_Ciernavova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.96 KB

pdfZmluva_o_najme_bytu_7_1126_2018_medzi_Nikola_
Petrekova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.63 KB

31.08.2018

pdfDohoda_č._17_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_v_Novej_Bystrici_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Rucek.pdf
521.75 KB

pdfDohoda_č._18_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Natália_Kolenová.pdf
714.80 KB

06.06.2018

pdfKupna_zmluva_c_1_2018_medzi_Marian_Danko
_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
397.30 KB

08.06.2018

pdfZmluva_c_39_o_dodavke_pitnej_vody_z_verejneho_vodovodu_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_a_Chovanec_Marian.pdf
205.97 KB

pdfOBJEDNAVKA_zo_dna_07.06.2018_Agentura_Europa.pdf256.53 KB

11.06.2018

pdfPoistna_zmluva_skupinoveho_urazoveho_poistenia_c_2406137619
_medzi_Generali_Poistovna_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
390.58 KB

16.06.2018

pdfZmluva_o_prenajme_podia_Estrada_Rybnicka_Sp
_z_o_o_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
31.96 KB

22.06.2018

pdfZmluva_c.JS2018M01649MR_o_prenajme_Johnny_Servis_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
220.98 KB

26.06.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_11_1053_2018_medzi_Bozena_
Adamcova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
238.13 KB

30.06.2018

pdfZmluva_č._9_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pavelková_A.pdf367.61 KB

pdfZmluva_č._10_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf367.50 KB

pdfZmluva_č._11_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kolenová_A.pdf355.05 KB

pdfZmluva_č._12_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_C.pdf363.65 KB

pdfZmluva_č._13_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Talapková_Š.pdf360.26 KB

pdfZmluva_č._14_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Podolinská_O.pdf366.37 KB

pdfZmluva_č._15_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantulová_K.pdf356.71 KB

pdfZmluva_č._15_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Beláková_E.pdf363.47 KB

pdfZmluva_č._16_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf356.67 KB

pdfZmluva_č._17_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Hutyra_M.pdf363.13 KB

pdfZmluva_č._18_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf358.79 KB

pdfZmluva_č._19_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_ČIerňava_M.pdf347.18 KB

pdfZmluva_č._20_2018_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kováčová_H.pdf371.32 KB

pdfZmluva_č._20_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Heltková_M.pdf358.23 KB

pdfZmluva_č._21_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Maluniaková_M.pdf356.85 KB

pdfZmluva_č._22_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Slučiaková_Š.pdf378.16 KB