Zmluvy

04.03.2019

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_č._98_o_dodávke_pitnej_vody_z_
verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kačeriak_Peter.pdf
568.88 KB

08.03.2019

pdfDohoda_č._1_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Jozef_Bisaha_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
654.63 KB

pdfDohoda_č._2_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Dušan_Petrek_a_Jarmila_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
674.93 KB

pdfDohoda_č._3_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Poľovnícke_združenie_Starý_diel_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
772.83 KB

pdfDohoda_č._4_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Poľovnícke_združenie_Brizgalky_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
753.18 KB

pdfDohoda_č._5_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Školská_pri_ZŠ_s_MŠ_Vychylovka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
754.14 KB

pdfDohoda_č._6_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_LANTASTIK_SK_spol._s.r.o._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
21/03/2019, 08:36

pdfDohoda_č._7_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Jarmila_Vojteková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
649.72 KB

19.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1126_2019_medzi_Ján_Boris_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.06 KB

21.03.2019

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec
_Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part1.pdf
744.37 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec
_Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part2.pdf
827.99 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part3.pdf
956.23 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part4.pdf
744.07 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part5.pdf
468.38 KB

22.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1125_2019_medzi_Dušan_Pagáč_a
_Zuzana_Pagáčová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.49 KB

pdfDohoda_č._8_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Pozemnkové_spoločenstvo_Nová_Bystrica_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
909.91 KB

pdfDohoda_č._9_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_DK_
medzi_Pozemnkové_spoločenstvo_Harvelka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
932.87 KB

29.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1125_2019_medzi_Marcela_
Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.92 KB

31.03.2019

pdfZmluva_č._1_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňava_F.pdf367.17 KB

pdfZmluva_č._2_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništová_L.pdf361.81 KB

pdfZmluva_č._3_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Gavenčiaková_V.pdf368.05 KB

pdfZmluva_č._4_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuricová_E.pdf370.75 KB

pdfZmluva_č._5_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pagáčová_L.pdf369.59 KB

pdfZmluva_č._6_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibolová_D.pdf367.48 KB

pdfZmluva_č._7_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Demeňová_D.pdf364.59 KB

pdfZmluva_č._8_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Tar_M.pdf377.13 KB

pdfZmluva_č._9_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Varšava_M.pdf371.20 KB

pdfZmluva_č._10_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sýkorová_M.pdf365.93 KB

pdfZmluva_č._11_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Svitková_K.pdf364.04 KB

01.02.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1053_2019_medzi_
Štefánia_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
243.60 KB

08.02.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_Part1.pdf
997.75 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_Part2.pdf
210.31 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_

OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_príloha_Part1.pdf1013.30 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_príloha_Part2.pdf
463.18 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a
_OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_Part1.pdf
995.81 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_Part2.pdf
157.14 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_
a_OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_príloha.pdf
415.08 KB

pdfZmluva_c._1_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_c.__1_2012__TJ_SLOVAN_Nova_Bystrica.pdf
182.36 KB

13.02.2019

pdfZmluva_č.1_P_2019_na_prenájom_pozemku_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Kulas.pdf
233.86 KB

pdfDodatok_č.1350_16_30-D1_k_zmluve_o_poskytnutí_prostriedkov_
z_Recyklačného_fondu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Environmentálny_fond.pdf
228.83 KB

pdfDodatok_č.1_k_zmluve_o_zabezpečení_systému_združeného_
nakladania_s_odpadmi_z_obalov_medzi_Obec_Nová_bystrica_a_NATUR-PACK_a.pdf
370.13 KB

22.02.2019

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_9_1126_2018_medzi
_Marián_Halvoník_a_Andrea_Halvoníková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
200.41 KB

27.02.2019

pdfKúpna_zmluva_1_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf679.29 KB

pdfKúpna_zmluva_2_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf648.22 KB

pdfKúpna_zmluva_3_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf515.73 KB

pdfKúpna_zmluva_3_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf625.00 KB

pdfKúpna_zmluva_4_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf873.57 KB

pdfKúpna_zmluva_5_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf530.47 KB

pdfKúpna_zmluva_5_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf644.11 KB

pdfKúpna_zmluva_6_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf846.79 KB

pdfKúpna_zmluva_6_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf451.18 KB

10.12.2018

pdfDodatok_č.1_k_zmluve_č._6_2018_medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.pdf
20.81 KB

14.12.2018

pdfDohoda_č._26_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a

_zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jana_Vojtková_Štefan_Vojtek.pdf688.70 KB

pdfDohoda_č._27_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Martina_Holienčinová_Stanislav_Holienčin.pdf
605.13 KB

pdfDohoda_č._28_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
581.81 KB

19.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2019_medzi_
Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.28 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre
_spoločný_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part1.pdf
977.27 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part2.pdf
1018.94 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný
_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part3.pdf
557.56 KB

21.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2019_medzi_Silvia_
Kuricová_a_Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.27 KB

pdfZoD_-_inf._a_pam._tabula-_Obec_a_P.Slivka.pdf771.48 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_1_1053_2018_medzi_Zuzana_
Kotvasová_a_Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
199.58 KB

28.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1126_2019_medzi_
Ľubomír_Petrek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.27 KB

31.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2019_medzi_Mária
_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
241.70 KB

pdfZmluva_č._41_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Fulierová_I.pdf360.27 KB

pdfZmluva_č._42_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Demeňová_D.pdf354.54 KB

pdfZmluva_č._43_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strakoš_M.pdf348.19 KB

pdfZmluva_č._44_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_Š.pdf340.94 KB

pdfZmluva_č._45_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Stračiaková_E.pdf359.18 KB

pdfZmluva_č._47_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Časnochová_O.pdf356.15 KB

pdfZmluva_č._48_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_A.pdf353.46 KB

pdfZmluva_č._49_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmurčiaková_A.pdf365.27 KB

01.10.2018

pdfKupna_zmluva_c._5_2018_medzi_VKU_Harmanec_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
327.53 KB

04.10.2018

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2018_
medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
199.32 KB

05.10.2018

pdfZmluva_c._1_naj_2018_o_docasnom_uzivani_nebytoveho_
priestoru_Eva_Kubenova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
769.22 KB

pdfZmluva_c._1_naj_2018_o_docasnom_uzivani_nebytoveho_
priestoru_Eva_Kubenova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
308.99 KB

09.10.2018

pdfZmluva_o_dielo_Koste_plus_s_r_o_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf421.67 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO_-_plagaty__tabule.pdf706.17 KB

16.10.2018

pdfDohoda_o_ukončení_Zmluvy_o_nájme_bytu_7_1053_2018
_medzi_Kristína_Priščová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
201.33 KB

18.10.2018

pdfZmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_
medzi_Stredoslovenská_distribučná_a._s._a_Obce_Nova_Bystrica.PDF
396.94 KB

31.10.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1125_2018_medzi_
Michal_Ponistiak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.96 KB

pdfZ_o_D_-_novostavba_ZS.pdf520.64 KB

pdfDohoda_č._19_2018_O_jednorasovom_prenajatí_priestorov_
a_zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_ZO_SZZ_Nová_Bystrica.pdf
728.55 KB

pdfDohoda_č._20_2019_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Lukáš_Mokryš_Barbora_Mokryšová.pdf
694.06 KB

pdfDohoda_č._21_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
692.59 KB

pdfDohoda_č._22_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Emília_Fulierová.pdf
680.19 KB

pdfDohoda_č._23_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Alžbeta_Cádrová_Dušan_Cáder.pdf
682.87 KB

pdfDohoda_č._24_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Klub_Turistov_Nová_Bystrica.pdf
709.39 KB

pdfDohoda_č._25_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Rucek.pdf
575.10 KB

pdfSúhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkou_hodnotou_III.štvrťrok_2018.pdf193.39 KB

 

Zmluvy

04.03.2019

pdfDodatok_č._1_k_zmluve_č._98_o_dodávke_pitnej_vody_z_
verejného_vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kačeriak_Peter.pdf
568.88 KB

08.03.2019

pdfDohoda_č._1_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Jozef_Bisaha_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
654.63 KB

pdfDohoda_č._2_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Dušan_Petrek_a_Jarmila_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
674.93 KB

pdfDohoda_č._3_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Poľovnícke_združenie_Starý_diel_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
772.83 KB

pdfDohoda_č._4_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Poľovnícke_združenie_Brizgalky_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
753.18 KB

pdfDohoda_č._5_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Školská_pri_ZŠ_s_MŠ_Vychylovka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
754.14 KB

pdfDohoda_č._6_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_LANTASTIK_SK_spol._s.r.o._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
21/03/2019, 08:36

pdfDohoda_č._7_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK
_medzi_Jarmila_Vojteková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
649.72 KB

19.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1126_2019_medzi_Ján_Boris_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.06 KB

21.03.2019

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec
_Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part1.pdf
744.37 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec
_Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part2.pdf
827.99 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part3.pdf
956.23 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part4.pdf
744.07 KB

pdfPoistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_Generali_Obec_
Nova_Bystrica_Poistna_zmluva_č._2406774961_Part5.pdf
468.38 KB

22.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1125_2019_medzi_Dušan_Pagáč_a
_Zuzana_Pagáčová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.49 KB

pdfDohoda_č._8_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Pozemnkové_spoločenstvo_Nová_Bystrica_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
909.91 KB

pdfDohoda_č._9_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_DK_
medzi_Pozemnkové_spoločenstvo_Harvelka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
932.87 KB

29.03.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1125_2019_medzi_Marcela_
Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.92 KB

31.03.2019

pdfZmluva_č._1_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňava_F.pdf367.17 KB

pdfZmluva_č._2_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništová_L.pdf361.81 KB

pdfZmluva_č._3_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Gavenčiaková_V.pdf368.05 KB

pdfZmluva_č._4_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuricová_E.pdf370.75 KB

pdfZmluva_č._5_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Pagáčová_L.pdf369.59 KB

pdfZmluva_č._6_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibolová_D.pdf367.48 KB

pdfZmluva_č._7_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Demeňová_D.pdf364.59 KB

pdfZmluva_č._8_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Tar_M.pdf377.13 KB

pdfZmluva_č._9_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Varšava_M.pdf371.20 KB

pdfZmluva_č._10_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sýkorová_M.pdf365.93 KB

pdfZmluva_č._11_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Svitková_K.pdf364.04 KB

01.02.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1053_2019_medzi_
Štefánia_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
243.60 KB

08.02.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_Part1.pdf
997.75 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_Part2.pdf
210.31 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_

OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_príloha_Part1.pdf1013.30 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._1._časť_príloha_Part2.pdf
463.18 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a
_OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_Part1.pdf
995.81 KB

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_
OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_Part2.pdf
157.14 KB

 

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obec_Nová_Bystrica_
a_OMOSS_spol._s.r.o._2._časť_príloha.pdf
415.08 KB

pdfZmluva_c._1_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_c.__1_2012__TJ_SLOVAN_Nova_Bystrica.pdf
182.36 KB

13.02.2019

pdfZmluva_č.1_P_2019_na_prenájom_pozemku_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Kulas.pdf
233.86 KB

pdfDodatok_č.1350_16_30-D1_k_zmluve_o_poskytnutí_prostriedkov_
z_Recyklačného_fondu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Environmentálny_fond.pdf
228.83 KB

pdfDodatok_č.1_k_zmluve_o_zabezpečení_systému_združeného_
nakladania_s_odpadmi_z_obalov_medzi_Obec_Nová_bystrica_a_NATUR-PACK_a.pdf
370.13 KB

22.02.2019

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_9_1126_2018_medzi
_Marián_Halvoník_a_Andrea_Halvoníková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
200.41 KB

27.02.2019

pdfKúpna_zmluva_1_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf679.29 KB

pdfKúpna_zmluva_2_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf648.22 KB

pdfKúpna_zmluva_3_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf515.73 KB

pdfKúpna_zmluva_3_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf625.00 KB

pdfKúpna_zmluva_4_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.pdf873.57 KB

pdfKúpna_zmluva_5_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf530.47 KB

pdfKúpna_zmluva_5_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf644.11 KB

pdfKúpna_zmluva_6_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part1.pdf846.79 KB

pdfKúpna_zmluva_6_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_AGRA_s.r.o._Part2.pdf451.18 KB

10.12.2018

pdfDodatok_č.1_k_zmluve_č._6_2018_medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_OZ_FS_Dolinka.pdf
20.81 KB

14.12.2018

pdfDohoda_č._26_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a

_zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jana_Vojtková_Štefan_Vojtek.pdf688.70 KB

pdfDohoda_č._27_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Martina_Holienčinová_Stanislav_Holienčin.pdf
605.13 KB

pdfDohoda_č._28_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
581.81 KB

19.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2019_medzi_
Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.28 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre
_spoločný_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part1.pdf
977.27 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný_
mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part2.pdf
1018.94 KB

pdfDodatok_č_1_k_Zmluve_o_poskytnutní_finančného_príspevku_pre_spoločný
_mikroprojekt_č_INT_EB_ZA_1_II_B_0079_Obec_Nova_Bystrica_2_Part3.pdf
557.56 KB

21.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2019_medzi_Silvia_
Kuricová_a_Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.27 KB

pdfZoD_-_inf._a_pam._tabula-_Obec_a_P.Slivka.pdf771.48 KB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_1_1053_2018_medzi_Zuzana_
Kotvasová_a_Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
199.58 KB

28.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1126_2019_medzi_
Ľubomír_Petrek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.27 KB

31.12.2018

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2019_medzi_Mária
_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
241.70 KB

pdfZmluva_č._41_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Fulierová_I.pdf360.27 KB

pdfZmluva_č._42_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Demeňová_D.pdf354.54 KB

pdfZmluva_č._43_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Strakoš_M.pdf348.19 KB

pdfZmluva_č._44_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_Š.pdf340.94 KB

pdfZmluva_č._45_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Stračiaková_E.pdf359.18 KB

pdfZmluva_č._47_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Časnochová_O.pdf356.15 KB

pdfZmluva_č._48_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kulasová_A.pdf353.46 KB

pdfZmluva_č._49_2018_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chmurčiaková_A.pdf365.27 KB

01.10.2018

pdfKupna_zmluva_c._5_2018_medzi_VKU_Harmanec_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
327.53 KB

04.10.2018

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_o_najme_bytu_6_1053_2018_
medzi_Peter_Slivka_a_Jana_Slivkova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
199.32 KB

05.10.2018

pdfZmluva_c._1_naj_2018_o_docasnom_uzivani_nebytoveho_
priestoru_Eva_Kubenova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
769.22 KB

pdfZmluva_c._1_naj_2018_o_docasnom_uzivani_nebytoveho_
priestoru_Eva_Kubenova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
308.99 KB

09.10.2018

pdfZmluva_o_dielo_Koste_plus_s_r_o_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf421.67 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO_-_plagaty__tabule.pdf706.17 KB

16.10.2018

pdfDohoda_o_ukončení_Zmluvy_o_nájme_bytu_7_1053_2018
_medzi_Kristína_Priščová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
201.33 KB

18.10.2018

pdfZmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_
medzi_Stredoslovenská_distribučná_a._s._a_Obce_Nova_Bystrica.PDF
396.94 KB

31.10.2018

pdfZmluva_o_najme_bytu_9_1125_2018_medzi_
Michal_Ponistiak_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
239.96 KB

pdfZ_o_D_-_novostavba_ZS.pdf520.64 KB

pdfDohoda_č._19_2018_O_jednorasovom_prenajatí_priestorov_
a_zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_ZO_SZZ_Nová_Bystrica.pdf
728.55 KB

pdfDohoda_č._20_2019_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Lukáš_Mokryš_Barbora_Mokryšová.pdf
694.06 KB

pdfDohoda_č._21_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_LANTASTIK_SK_spol._s.r.pdf
692.59 KB

pdfDohoda_č._22_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Emília_Fulierová.pdf
680.19 KB

pdfDohoda_č._23_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Alžbeta_Cádrová_Dušan_Cáder.pdf
682.87 KB

pdfDohoda_č._24_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Klub_Turistov_Nová_Bystrica.pdf
709.39 KB

pdfDohoda_č._25_2018_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Milan_Rucek.pdf
575.10 KB

pdfSúhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkou_hodnotou_III.štvrťrok_2018.pdf193.39 KB