Zmluvy

03.09.2019

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._V3_2019_K_22_medzi_
Zilinskym_samospravnym_krajom_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
973.83 KB

06.09.2019

pdfDohoda_č._20_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Borovičková.pdf
485.22 KB

pdfDohoda_č._21_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Darina_Joneková.pdf
488.98 KB

pdfDohoda_č._22_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Silvia_Kuricová.pdf
517.25 KB

10.09.2019

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part1.pdf957.63 KB

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part2.pdf701.19 KB

12.09.2019

pdfKupna_zmluva_c._2_2019_medzi_JUDr._Jan_Hanidziar_Jozef_
Hanidziar_Janka_Havlikova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
250.50 KB

pdfDarovacia_zmluva_medzi_JUDr_Jan_Hanidziar_Jozef_Hanidziar_
Janka_Havlikova_Marta_Vojtekova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
295.53 KB

13.09.2019

pdfDohoda_č._23_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Marta_Švecová.pdf
485.58 KB

pdfZmluva_č._255_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kuricová_Emília.pdf
301.61 KB

26.09.2019

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_5_1126_2019_medzi_
Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
202.44 KB

27.09.2019

pdfDodatok_c.1_k_Zmluve_Zmluva_c.3_2019_o_poskytnuti_
dotacie_podla_platneho_VZN_DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
160.80 KB

30.09.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2019_medzi_Jakub_Žovin_a
_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.36 KB

pdfKupna_zmluva_plastova_sachta_Gluc_PBS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf148.57 KB

pdfZmluva_č._23_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuricová_J.pdf322.61 KB

pdfZmluva_č._24_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rychel_M.pdf356.34 KB

pdfZmluva_č._25_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rajnohová_A.pdf352.34 KB

pdfZmluva_č._26_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rozinová_A.pdf270.74 KB

pdfZmluva_č._27_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_Š.pdf349.02 KB

pdfZmluva_č._28_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Laššáková_J.pdf342.29 KB

pdfZmluva_č._29_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kapralová_Zarodňanská_P.pdf348.24 KB

pdfZmluva_č._30_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_A.pdf334.61 KB

pdfZmluva_č._31_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sýkora_P.pdf353.29 KB

pdfZmluva_č._32_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chovanec_R.pdf351.75 KB

pdfZmluva_č._33_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Svitková_A.pdf346.25 KB

pdfZmluva_č._34_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_M.pdf349.63 KB

pdfZmluva_č._35_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_A.pdf351.52 KB

pdfZmluva_č._37_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Granátová_O.pdf347.73 KB

06.06.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2019_medzi_Božena_Adamcová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf238.32 KB

12.06.2019

pdfŠtatistické_zisťovanie_VZPS.pdf867.32 KB

pdfZoD_-_strava_-_Obec_a_P.Slivka.pdf779.95 KB

28.06.2019

pdfDohoda_č._12_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_Alena_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
626.40 KB

pdfDohoda_č._13_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_DHZ_Nová_Bystrica_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
586.02 KB

pdfDohoda_č._14_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Jaroslav_Konečný_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
621.85 KB

pdfDohoda_č._15_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Sabina_Držiaková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
732.18 KB

pdfDohoda_č._16_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medi_Martina_Holienčinová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
605.84 KB

pdfDohoda_č._17_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Martina_Skaličanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
593.94 KB

pdfZoD_medzi_Obec_Nová_Bystrica-Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_
1.cast.pdf
619.23 KB

pdfZmluva_o_pripojeni_zariadenia_uzivatela_sustavy_do_distribucnej
_sustavy_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.14 MB

30.06.2019

pdfZmluva_č._12_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kellner_I.pdf373.81 KB

pdfZmluva_č._13_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantula_P.pdf366.25 KB

pdfZmluva_č._14_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Gajdičiarová_S.pdf368.72 KB

pdfZmluva_č._15_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf366.19 KB

pdfZmluva_č._16_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf364.41 KB

pdfZmluva_č._17_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._18_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf387.93 KB

pdfZmluva_č._19_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._20_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiaková_M.pdf373.63 KB

pdfZmluva_č._21_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtek_Š.pdf371.43 KB

pdfZmluva_č._22_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibol_F.pdf370.87 KB

20.05.2019

pdfKúpna_zmluva_č._1_2019_medzi_Obec_Nová_Bystrica_
a_Marián_Plazák_Tatiana_Plazáková.pdf
995.98 KB

pdfZmluva_o_poskytovani_statutarnych_auditorskych_sluzieb_
Ing_Jozefina_Smolkova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
966.82 KB

pdfZmluva_o_poskytovani_statutarnych_auditorskych_sluzieb_
Ing_Jozefina_Smolkova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
139.52 KB

27.05.2019

pdfZmluva_c._2_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
DHZ_Vychylovka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
163.12 KB

pdfZmluva_c._3_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
169.91 KB

pdfZmluva_c._4_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
ZO_SZV_Stara_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
173.41 KB

pdfZmluva_c._5_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
OZ_Klub_turistov_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.63 KB

pdfZmluva_c._6_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
OZ_FS_Dolinka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.48 KB

pdfZmluva_c._7_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
FS_Bystrica_z_Novej_Bystrice_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
180.01 KB

pdfZmluva_c._8_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
Unia_nevidiacich_a_slabozrakych_Slovenska_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.94 KB

pdfZmluva_c._9_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
ZO_SZZ_Nova_Bystrica_Bystrice_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
160.21 KB

pdfZoD_-_dod._plagátov_-_Obec_a_P.Slivka.pdf768.33 KB

29.05.2019

pdfDohoda_č._19_19_051A2_13_uzatvorená_medzi_Úradom_
práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_a_Obcou_Nová_Bystrica_Part1.pdf
919.21 KB

pdfDohoda_č._19_19_051A2_13_uzatvorená_medzi_Úradom_
práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_a_Obcou_Nová_Bystrica_Part2.pdf
473.64 KB

30.05.2019

pdfZmluva__o_dielo_odchyt_zvierat_U_psej_matere_Kysuce_ranc_Korna_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf194.00 KB

31.05.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1126_2019_medzi_Ivana_Harnádková
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.13 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2019_medzi_Kristína_
Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.34 KB

05.04.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1053_2019_medzi_
Peter_Slivka_a_Jana_Slivková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.79 KB

pdfZmluva_c._149106_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_v_
zmysle__51_Obcianskeho_zakonnika_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
844.43 KB

pdfZmluva_c._149106_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_
v_zmysle__51_Obcianskeho_zakonnika_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
248.76 KB

09.04.2019

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Drevenica.pdf270.61 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Lez.stena.pdf425.26 KB

10.04.2019

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových_nákladov_
chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part1.pdf
570.22 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part2.pdf
558.83 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part3.pdf
1007.62 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part4.pdf
512.85 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part5.pdf
945.79 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových_
nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part6.pdf
308.19 KB

15.04.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2019_medzi_Mária_
Hančínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.95 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2019_medzi_Ján_Radôšťan_a
_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.05 KB

16.04.2019

pdfZmluva_o_reklamnej_činnosti_medzi_Pozemkové_spoločenstvo_Riečnica_-_
Horná_Tižina_p.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
166.58 KB

17.04.2019

pdfZmluva_o_grantovom_účte_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Prima_b
anka_Slovensko_a.pdf
544.23 KB

20.04.2019

pdfDohoda_č._10_2019_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_
Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_TJ_Slovan.pdf
465.02 KB

pdfZmluva_o_službách_Obec_NB-Agentura_Europa.pdf354.22 KB

25.04.2019

pdfZmluva_c.39183_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR
_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
862.92 KB

pdfZmluva_c.39183_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_
a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
233.05 KB

pdfMandatna_zmluva_st.dozor_-_Rozšírenie_kapacít_MŠ_v_NB.pdf229.54 KB

pdfZmluva_c_JS_2019_M_00920_VP_o_prenajme_Johnny_
Servis_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
358.14 KB

pdfDohoda_č._19_19_50J_18_medzi_Úradom_práce_sociálnych_vecí_a_rodiny
_a_Obecným_podnikom_stavebno-poľnohospodárskej_a_lesnej_výroby_s.r.o._Part1.pdf
896.59 KB

pdfDohoda_č._19_19_50J_18_medzi_Úradom_práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_
a_Obecným_podnikom_stavebno-poľnohospodárskej_a_lesnej_výroby_s.r.o._Part2.pdf
247.51 KB

26.04.2019

pdfDohoda_č._11_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_Domu_
kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Miroslav_Držiak.pdf
493.73 KB

Zmluvy

03.09.2019

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_c._V3_2019_K_22_medzi_
Zilinskym_samospravnym_krajom_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
973.83 KB

06.09.2019

pdfDohoda_č._20_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Borovičková.pdf
485.22 KB

pdfDohoda_č._21_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Darina_Joneková.pdf
488.98 KB

pdfDohoda_č._22_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_
Domu_kultúry_madzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Silvia_Kuricová.pdf
517.25 KB

10.09.2019

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part1.pdf957.63 KB

pdfDodatok_č._1_ová_Bystrica_CRZ_Part2.pdf701.19 KB

12.09.2019

pdfKupna_zmluva_c._2_2019_medzi_JUDr._Jan_Hanidziar_Jozef_
Hanidziar_Janka_Havlikova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
250.50 KB

pdfDarovacia_zmluva_medzi_JUDr_Jan_Hanidziar_Jozef_Hanidziar_
Janka_Havlikova_Marta_Vojtekova_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
295.53 KB

13.09.2019

pdfDohoda_č._23_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia
_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Marta_Švecová.pdf
485.58 KB

pdfZmluva_č._255_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Kuricová_Emília.pdf
301.61 KB

26.09.2019

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_5_1126_2019_medzi_
Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
202.44 KB

27.09.2019

pdfDodatok_c.1_k_Zmluve_Zmluva_c.3_2019_o_poskytnuti_
dotacie_podla_platneho_VZN_DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
160.80 KB

30.09.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2019_medzi_Jakub_Žovin_a
_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.36 KB

pdfKupna_zmluva_plastova_sachta_Gluc_PBS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf148.57 KB

pdfZmluva_č._23_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kuricová_J.pdf322.61 KB

pdfZmluva_č._24_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rychel_M.pdf356.34 KB

pdfZmluva_č._25_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rajnohová_A.pdf352.34 KB

pdfZmluva_č._26_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Rozinová_A.pdf270.74 KB

pdfZmluva_č._27_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kotvas_Š.pdf349.02 KB

pdfZmluva_č._28_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Laššáková_J.pdf342.29 KB

pdfZmluva_č._29_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kapralová_Zarodňanská_P.pdf348.24 KB

pdfZmluva_č._30_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Petreková_A.pdf334.61 KB

pdfZmluva_č._31_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sýkora_P.pdf353.29 KB

pdfZmluva_č._32_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Chovanec_R.pdf351.75 KB

pdfZmluva_č._33_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Svitková_A.pdf346.25 KB

pdfZmluva_č._34_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaník_M.pdf349.63 KB

pdfZmluva_č._35_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Romaníková_A.pdf351.52 KB

pdfZmluva_č._37_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Granátová_O.pdf347.73 KB

06.06.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_11_1053_2019_medzi_Božena_Adamcová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf238.32 KB

12.06.2019

pdfŠtatistické_zisťovanie_VZPS.pdf867.32 KB

pdfZoD_-_strava_-_Obec_a_P.Slivka.pdf779.95 KB

28.06.2019

pdfDohoda_č._12_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_Alena_Petreková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
626.40 KB

pdfDohoda_č._13_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení
_DK_medzi_DHZ_Nová_Bystrica_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
586.02 KB

pdfDohoda_č._14_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Jaroslav_Konečný_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
621.85 KB

pdfDohoda_č._15_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Sabina_Držiaková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
732.18 KB

pdfDohoda_č._16_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medi_Martina_Holienčinová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
605.84 KB

pdfDohoda_č._17_2019_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadení_
DK_medzi_Martina_Skaličanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
593.94 KB

pdfZoD_medzi_Obec_Nová_Bystrica-Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_
1.cast.pdf
619.23 KB

pdfZmluva_o_pripojeni_zariadenia_uzivatela_sustavy_do_distribucnej
_sustavy_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.14 MB

30.06.2019

pdfZmluva_č._12_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kellner_I.pdf373.81 KB

pdfZmluva_č._13_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Jantula_P.pdf366.25 KB

pdfZmluva_č._14_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Gajdičiarová_S.pdf368.72 KB

pdfZmluva_č._15_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf366.19 KB

pdfZmluva_č._16_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Krchová_A.pdf364.41 KB

pdfZmluva_č._17_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._18_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf387.93 KB

pdfZmluva_č._19_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Marčanová_J.pdf367.32 KB

pdfZmluva_č._20_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šutiaková_M.pdf373.63 KB

pdfZmluva_č._21_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtek_Š.pdf371.43 KB

pdfZmluva_č._22_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibol_F.pdf370.87 KB

20.05.2019

pdfKúpna_zmluva_č._1_2019_medzi_Obec_Nová_Bystrica_
a_Marián_Plazák_Tatiana_Plazáková.pdf
995.98 KB

pdfZmluva_o_poskytovani_statutarnych_auditorskych_sluzieb_
Ing_Jozefina_Smolkova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part1.pdf
966.82 KB

pdfZmluva_o_poskytovani_statutarnych_auditorskych_sluzieb_
Ing_Jozefina_Smolkova_a_Obec_Nova_Bystrica_Part2.pdf
139.52 KB

27.05.2019

pdfZmluva_c._2_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
DHZ_Vychylovka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
163.12 KB

pdfZmluva_c._3_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
DHZ_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
169.91 KB

pdfZmluva_c._4_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
ZO_SZV_Stara_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
173.41 KB

pdfZmluva_c._5_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
OZ_Klub_turistov_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.63 KB

pdfZmluva_c._6_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
OZ_FS_Dolinka_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.48 KB

pdfZmluva_c._7_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
FS_Bystrica_z_Novej_Bystrice_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
180.01 KB

pdfZmluva_c._8_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
Unia_nevidiacich_a_slabozrakych_Slovenska_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.94 KB

pdfZmluva_c._9_2019_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_VZN_
ZO_SZZ_Nova_Bystrica_Bystrice_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
160.21 KB

pdfZoD_-_dod._plagátov_-_Obec_a_P.Slivka.pdf768.33 KB

29.05.2019

pdfDohoda_č._19_19_051A2_13_uzatvorená_medzi_Úradom_
práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_a_Obcou_Nová_Bystrica_Part1.pdf
919.21 KB

pdfDohoda_č._19_19_051A2_13_uzatvorená_medzi_Úradom_
práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_a_Obcou_Nová_Bystrica_Part2.pdf
473.64 KB

30.05.2019

pdfZmluva__o_dielo_odchyt_zvierat_U_psej_matere_Kysuce_ranc_Korna_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf194.00 KB

31.05.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1126_2019_medzi_Ivana_Harnádková
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.13 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2019_medzi_Kristína_
Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.34 KB

05.04.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1053_2019_medzi_
Peter_Slivka_a_Jana_Slivková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.79 KB

pdfZmluva_c._149106_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_v_
zmysle__51_Obcianskeho_zakonnika_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
844.43 KB

pdfZmluva_c._149106_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_
v_zmysle__51_Obcianskeho_zakonnika_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
248.76 KB

09.04.2019

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Drevenica.pdf270.61 KB

pdfOBJEDNÁVKA_obec_PD_Lez.stena.pdf425.26 KB

10.04.2019

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových_nákladov_
chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part1.pdf
570.22 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part2.pdf
558.83 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part3.pdf
1007.62 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part4.pdf
512.85 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových
_nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part5.pdf
945.79 KB

pdfDohoda_o_poskytnutí_príspevku_na_úhradu_prevádzkových_
nákladov_chráneného_pracoviska_medzi_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica_Part6.pdf
308.19 KB

15.04.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1053_2019_medzi_Mária_
Hančínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.95 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2019_medzi_Ján_Radôšťan_a
_Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.05 KB

16.04.2019

pdfZmluva_o_reklamnej_činnosti_medzi_Pozemkové_spoločenstvo_Riečnica_-_
Horná_Tižina_p.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
166.58 KB

17.04.2019

pdfZmluva_o_grantovom_účte_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Prima_b
anka_Slovensko_a.pdf
544.23 KB

20.04.2019

pdfDohoda_č._10_2019_O_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_
Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_TJ_Slovan.pdf
465.02 KB

pdfZmluva_o_službách_Obec_NB-Agentura_Europa.pdf354.22 KB

25.04.2019

pdfZmluva_c.39183_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR
_a_Obcou_Nova_Bystrica_Part1.pdf
862.92 KB

pdfZmluva_c.39183_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPOSR_
a_Obcou_Nova_Bystrica_Part2.pdf
233.05 KB

pdfMandatna_zmluva_st.dozor_-_Rozšírenie_kapacít_MŠ_v_NB.pdf229.54 KB

pdfZmluva_c_JS_2019_M_00920_VP_o_prenajme_Johnny_
Servis_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
358.14 KB

pdfDohoda_č._19_19_50J_18_medzi_Úradom_práce_sociálnych_vecí_a_rodiny
_a_Obecným_podnikom_stavebno-poľnohospodárskej_a_lesnej_výroby_s.r.o._Part1.pdf
896.59 KB

pdfDohoda_č._19_19_50J_18_medzi_Úradom_práce_sociálnych_vecí_a_rodiny_
a_Obecným_podnikom_stavebno-poľnohospodárskej_a_lesnej_výroby_s.r.o._Part2.pdf
247.51 KB

26.04.2019

pdfDohoda_č._11_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_Domu_
kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Miroslav_Držiak.pdf
493.73 KB