Zmluvy

03.03.2020

pdfZmluva_č_1_2020_o_poskytnutí_dotácie_-_TJ_Slovan.pdf229.00 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1053_2020_medzi_Zuzana_Kotvasová_a_
Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
243.32 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1053_2020_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_
Slivková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.20 KB

05.03.2020

pdfZmluva_o_národnom_spolufinancovaní_-_Ministerstvo_
pôdohospodárstva_a_rozvoje_vidieka_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.02 MB

09.03.2020

pdfObjednávka_zo_dňa_09.03.2020_Scansis_Slovakia_s.r.pdf301.72 KB

10.03.2020

pdfZmluva_c.5_2020_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_ZO_SZZ_Nová_Bystrica.pdf
161.36 KB

pdfZoD-Obec_NB_a_Inpek_Holding-Vodovod_NB_VP-_II.časť.pdf640.85 KB

16.03.2020

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-183_2020.pdf424.81 KB

20.03.2020

pdfZmluva_c._3200546_o_poskytnuti_dotacie_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica_
DHZ_Nova_Bystrica.PDF
987.22 KB

pdfKupna_zmluva_c._1_2020_Kubjatkova_Drziakova_Skorvaga_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
251.93 KB

24.03.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1126_2020_medzi_Ján_Boris_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.56 KB

30.03.2020

pdfZmluva_o_poskytovaní_služieb_v_odpad._hosp._medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_ENVIROPOL_SK_s.r.pdf
407.85 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1125_2020_medzi_Dušan_Pagáč_a_
Zuzana_Pagáčová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.66 KB

pdfZmluva_c._1420374_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
959.90 KB

31.03.2020

pdfZmluva_č._1_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibolová_M.pdf349.36 KB

pdfZmluva_č._2_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Halvoníková_V.pdf332.28 KB

pdfZmluva_č._3_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_H.pdf353.40 KB

pdfZmluva_č._4_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf333.68 KB

pdfZmluva_č._5_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďurčanská_E.pdf332.77 KB

pdfZmluva_č._6_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cáder_F.pdf332.41 KB

pdfZmluva_č._7_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporínsky_J.pdf338.19 KB

pdfZmluva_č._9_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďuricová_I.pdf327.86 KB

pdfZmluva_č._10_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vrábel_P.pdf334.02 KB

02.12.2019

pdfZmluva_č._274_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Klieštiková_Mária.pdf
711.38 KB

03.12.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecný_podnik_stav.-poľn._a_lesn._výr._a_František_Cáder.pdf211.11 KB

04.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2020_medzi_Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.56 KB

06.12.2019

pdfDohoda_č._28_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Ševčíková.pdf
518.77 KB

16.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2019_1_medzi_Milan_
Stasinka_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.43 KB

19.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2020_medzi_Mária_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf242.07 KB

20.12.2019

pdfDohoda_č._29_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenie_
domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
614.82 KB

pdfDodatok_č.2_k_ZoD_-_medzi_Obec_Nová_Bystrica_-_
Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_1.cast.pdf
193.13 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_ZoD_-_Nová_Bystrica_-_Inpek_Holding_-_Transborder.pdf335.45 KB

30.12.2019

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Cabadajová.pdf
618.43 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
617.81 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Adamec.pdf
613.60 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
618.57 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
615.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rudolf_Bernát.pdf
609.95 KB

pdfDohoda_o_vykonaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
607.33 KB

31.12.2019

pdfZmluva_č._38_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_T.pdf345.79 KB

pdfZmluva_č._38_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kubatková_M.pdf359.79 KB

pdfZmluva_č._39_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništová_L.pdf365.43 KB

pdfZmluva_č._40_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lukáč_P.pdf345.57 KB

pdfZmluva_č._41_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtková_M.pdf354.33 KB

pdfZmluva_č._42_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Matejčíková_A.pdf348.34 KB

pdfZmluva_č._43_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sobol_Š.pdf388.69 KB

pdfZmluva_č._44_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf362.35 KB

pdfZmluva_č._41_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ohradková_H.pdf345.44 KB

01.10.2019

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part1.pdf
756.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part2.pdf
778.76 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part3.pdf
619.66 KB

02.10.2019

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._1_2019_o_poskytnuti_dotacie_TJ_
Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.08 MB

07.10.2019

pdfZmluva_č._269_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ing._Pavol_Belák_a_Ing._Eva_Beláková.pdf
233.35 KB

pdfSúhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkou_hodnotou_III.štvrťrok_2019.pdf126.41 KB

08.10.2019

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_
medzi_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._1-6.pdf
907.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi
_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._7-12.pdf
878.29 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi
_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._13-18.pdf
969.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._19-24.pdf
927.14 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._25-30.pdf
902.65 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._31-33.pdf
309.34 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1126_2019_medzi_Marián_Halvoník_a_
Andrea_Halvoníkova_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.56 KB

10.10.2019

pdfDohoda_na_odstránenie_duplicitného_vlastníctva_č._6453_2018_medzi_SR_v
__správe__Slovenská_správa_ciest_a_Obec_Nová_Bystrica.PDF
308.10 KB

11.10.2019

pdfDohoda_č._24_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Mária_Melišíková.pdf
506.92 KB

15.10.2019

pdfZmluva_č._254_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Fujeríková_Marcela.pdf
238.31 KB

18.10.2019

pdfDohoda_č._25_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Marián_Bubrín.pdf
540.13 KB

28.10.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1125_2019_medzi_Miroslav_Vojtek_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.94 KB

29.10.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Peter_Kováč_a_Obecný_podnik_stav.-poľn_a_lesn.pdf210.18 KB

30.10.2019

pdfDohoda_č._26_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_Domu_kultúry_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jana_Šusteková.pdf
457.70 KB

31.10.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_COOP_Jednota_a_Obecný_podnik_stav.-poľn._a_lesn.pdf209.36 KB

Zmluvy

03.03.2020

pdfZmluva_č_1_2020_o_poskytnutí_dotácie_-_TJ_Slovan.pdf229.00 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1053_2020_medzi_Zuzana_Kotvasová_a_
Jozef_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
243.32 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1053_2020_medzi_Peter_Slivka_a_Jana_
Slivková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.20 KB

05.03.2020

pdfZmluva_o_národnom_spolufinancovaní_-_Ministerstvo_
pôdohospodárstva_a_rozvoje_vidieka_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.02 MB

09.03.2020

pdfObjednávka_zo_dňa_09.03.2020_Scansis_Slovakia_s.r.pdf301.72 KB

10.03.2020

pdfZmluva_c.5_2020_o_poskytnuti_dotacie_podla_platneho_
VZN_ZO_SZZ_Nová_Bystrica.pdf
161.36 KB

pdfZoD-Obec_NB_a_Inpek_Holding-Vodovod_NB_VP-_II.časť.pdf640.85 KB

16.03.2020

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-183_2020.pdf424.81 KB

20.03.2020

pdfZmluva_c._3200546_o_poskytnuti_dotacie_DPO_SR_a_Obec_Nova_Bystrica_
DHZ_Nova_Bystrica.PDF
987.22 KB

pdfKupna_zmluva_c._1_2020_Kubjatkova_Drziakova_Skorvaga_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
251.93 KB

24.03.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1126_2020_medzi_Ján_Boris_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf239.56 KB

30.03.2020

pdfZmluva_o_poskytovaní_služieb_v_odpad._hosp._medzi_Obec_
Nová_Bystrica_a_ENVIROPOL_SK_s.r.pdf
407.85 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1125_2020_medzi_Dušan_Pagáč_a_
Zuzana_Pagáčová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.66 KB

pdfZmluva_c._1420374_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_DPO_SR_a_
Obec_Nova_Bystrica.PDF
959.90 KB

31.03.2020

pdfZmluva_č._1_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šadibolová_M.pdf349.36 KB

pdfZmluva_č._2_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Halvoníková_V.pdf332.28 KB

pdfZmluva_č._3_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Šumská_H.pdf353.40 KB

pdfZmluva_č._4_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Priščová_E.pdf333.68 KB

pdfZmluva_č._5_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďurčanská_E.pdf332.77 KB

pdfZmluva_č._6_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Cáder_F.pdf332.41 KB

pdfZmluva_č._7_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sporínsky_J.pdf338.19 KB

pdfZmluva_č._9_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ďuricová_I.pdf327.86 KB

pdfZmluva_č._10_2020_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vrábel_P.pdf334.02 KB

02.12.2019

pdfZmluva_č._274_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Klieštiková_Mária.pdf
711.38 KB

03.12.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Obecný_podnik_stav.-poľn._a_lesn._výr._a_František_Cáder.pdf211.11 KB

04.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2020_medzi_Mária_Kubíková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.56 KB

06.12.2019

pdfDohoda_č._28_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_Domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Viera_Ševčíková.pdf
518.77 KB

16.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2019_1_medzi_Milan_
Stasinka_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.43 KB

19.12.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2020_medzi_Mária_Grigová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf242.07 KB

20.12.2019

pdfDohoda_č._29_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenie_
domu_kultúry_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_DHZ_Nová_Bystrica.pdf
614.82 KB

pdfDodatok_č.2_k_ZoD_-_medzi_Obec_Nová_Bystrica_-_
Inpek_Holding_-_Vodovod_NB_VP_1.cast.pdf
193.13 KB

pdfDohoda_o_ukonceni_ZoD_-_Nová_Bystrica_-_Inpek_Holding_-_Transborder.pdf335.45 KB

30.12.2019

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Cabadajová.pdf
618.43 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
617.81 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Adamec.pdf
613.60 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
618.57 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
615.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_Obec_Nová_Bystrica_
uzatvorená_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rudolf_Bernát.pdf
609.95 KB

pdfDohoda_o_vykonaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
607.33 KB

31.12.2019

pdfZmluva_č._38_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Grigová_T.pdf345.79 KB

pdfZmluva_č._38_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Kubatková_M.pdf359.79 KB

pdfZmluva_č._39_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Poništová_L.pdf365.43 KB

pdfZmluva_č._40_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Lukáč_P.pdf345.57 KB

pdfZmluva_č._41_2019_A_o_nájme_hrobového_miesta_-_Vojtková_M.pdf354.33 KB

pdfZmluva_č._42_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Matejčíková_A.pdf348.34 KB

pdfZmluva_č._43_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Sobol_Š.pdf388.69 KB

pdfZmluva_č._44_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Čierňavová_A.pdf362.35 KB

pdfZmluva_č._41_2019_o_nájme_hrobového_miesta_-_Ohradková_H.pdf345.44 KB

01.10.2019

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part1.pdf
756.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part2.pdf
778.76 KB

pdfZmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2019_
medzi_Obec_Nova_Bystrica_Urad_vlady_SR_Part3.pdf
619.66 KB

02.10.2019

pdfDodatok_c._1_k_Zmluve_c._1_2019_o_poskytnuti_dotacie_TJ_
Slovan_Nova_Bystrica_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.08 MB

07.10.2019

pdfZmluva_č._269_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ing._Pavol_Belák_a_Ing._Eva_Beláková.pdf
233.35 KB

pdfSúhrnná_správa_o_zákazkách_s_nízkou_hodnotou_III.štvrťrok_2019.pdf126.41 KB

08.10.2019

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_
medzi_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._1-6.pdf
907.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi
_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._7-12.pdf
878.29 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi
_Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._13-18.pdf
969.73 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._19-24.pdf
927.14 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._25-30.pdf
902.65 KB

pdfZmluva_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_realizáciu_projektu_medzi_
Ministerstvom_investícií_a_rozvoja_a_Obcou_Nová_Bystrica_str._31-33.pdf
309.34 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1126_2019_medzi_Marián_Halvoník_a_
Andrea_Halvoníkova_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
239.56 KB

10.10.2019

pdfDohoda_na_odstránenie_duplicitného_vlastníctva_č._6453_2018_medzi_SR_v
__správe__Slovenská_správa_ciest_a_Obec_Nová_Bystrica.PDF
308.10 KB

11.10.2019

pdfDohoda_č._24_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Mária_Melišíková.pdf
506.92 KB

15.10.2019

pdfZmluva_č._254_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_vodovodu_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Fujeríková_Marcela.pdf
238.31 KB

18.10.2019

pdfDohoda_č._25_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_Domu_kultúry_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Marián_Bubrín.pdf
540.13 KB

28.10.2019

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1125_2019_medzi_Miroslav_Vojtek_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
238.94 KB

29.10.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_Peter_Kováč_a_Obecný_podnik_stav.-poľn_a_lesn.pdf210.18 KB

30.10.2019

pdfDohoda_č._26_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_Domu_kultúry_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jana_Šusteková.pdf
457.70 KB

31.10.2019

pdfZmluva_o_dielo_medzi_COOP_Jednota_a_Obecný_podnik_stav.-poľn._a_lesn.pdf209.36 KB